กลับไปก่อนหน้า

สะสมทุนการศึกษาให้ลูกเพื่ออนาคตที่ดี

อยากส่งลูกเรียนจนจบ...ต้องมีเท่าไหร่?

ประมาณการค่าใช้จ่ายการศึกษา (ต่อบุตร 1 คน)

จำนวนปีการศึกษาของลูก

กรุณาเลือกข้อมูล

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

บาท
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

ค่าเล่าเรียน (ต่อปี)

บาท
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ต่อปี)

บาท
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

หมายเหตุ

เครื่องมือคำนวณเป้าหมายทางการเงินต่างๆ เป็นเพียงการคำนวณเพื่อการวางแผนทางการเงินเฉพาะบุคคล ซึ่งข้อมูลผลลัพธ์ที่ท่านได้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงถึงความสำเร็จของเป้าหมายทางการเงินนั้นๆ รวมถึงข้อมูลผลลัพธ์ดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ กับทางธนาคารได้