อัตราดอกเบี้ยบ้าน – สินเชื่อที่อยู่อาศัย (NPA) ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ของธนาคาร

สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA)
ให้อัตราดอกเบี้ยบ้านต่ำ ให้ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
สําหรับผู้ซื้อทรัพย์สิน พร้อมขาย (NPA) ของธนาคาร ที่ยื่นคําขอสินเชื่อในปี 2565 ทั้งในงานมหกรรมและนอกงานมหกรรม
checkimg
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน
checkimg
ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 40 ปี

สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ของธนาคาร
อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อน
อัตราดอกเบี้ย (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2-3 หลังจากนั้น
(ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 1 ทำ MRTA หรือ GLT SP (เติมวงเงิน) ไม่ต่ำกว่า 10 ปี และทำประกันอัคคีภัย ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
วงเงินกู้ (%): ตามหลักเกณฑ์ของ Retail Loan Factory
0.5% MRR – 2.55% MRR – 2.00%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกัน
วงเงินกู้ (%): ตามหลักเกณฑ์ของ Retail Loan Factory
1% MRR – 2.55% MRR – 2.00%
หมายเหตุ: ไม่รวมกรณีซื้อที่ดินเปล่า, ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR = 6.22%


***ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 40 ปี***

ข้อกำหนดในการกู้

 • เพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ของธนาคาร
 • ความคุ้มครอง ลูกค้าสามารถทำประกันสินเชื่อได้

อัตราค่าธรรมเนียมที่ควรทราบ

 • MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารประกาศ)
 • ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักทรัพย์ประกัน

คุณสมบัติผู้กู้

 • มีเงินเดือนรายได้ประจำ หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก

เอกสารที่ใช้สมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง และ/หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่นที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ทำการซื้อทรัพย์ NPA

คำถามที่พบบ่อย

สามารถสมัครได้

อย่างน้อยลูกค้าต้องผ่านช่วงทดลองงานไปแล้ว

สามารถกู้ร่วมกันได้

ระยะเวลากู้บ้านสูงสุดไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี ทั้งนี้ กรณีลูกค้าใช้สิทธิสวัสดิการ MOU จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามบันทึกตกลงของหน่วยงานกับธนาคาร หรือตามที่ธนาคารกำหนด

ลูกค้าไม่จำเป็นต้องใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ของธนาคาร สามารถใช้สินเชื่อบ้านของธนาคารได้

ผู้กู้ไม่ได้รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย สามารถสมัครสินเชื่อได้หรือไม่

สามารถสมัครได้

เพิ่งเริ่มทำงาน ยังไม่ผ่านช่วงทดลองงานสามารถขอสินเชื่อบ้านได้หรือไม่

อย่างน้อยลูกค้าต้องผ่านช่วงทดลองงานไปแล้ว

กรณีลูกค้าเป็นสามีภรรยา แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน สามารถกู้ได้หรือไม่

สามารถกู้ร่วมกันได้

เป็นข้าราชการกู้สูงสุดได้กี่ปี

ระยะเวลากู้บ้านสูงสุดไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี ทั้งนี้ กรณีลูกค้าใช้สิทธิสวัสดิการ MOU จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามบันทึกตกลงของหน่วยงานกับธนาคาร หรือตามที่ธนาคารกำหนด

ลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคาร (NPA) ต้องใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ของธนาคารหรือไม่

ลูกค้าไม่จำเป็นต้องใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินพร้อมขาย (NPA) ของธนาคาร สามารถใช้สินเชื่อบ้านของธนาคารได้