เรื่องเด่น

สมัครบัตรเดบิตกรุงไทย วันนี้ ฟรี! ค่าธรรมเนียมออกบัตร 100 บาท พร้อมแบ่งจ่ายสบายกระเป๋า

อัพเดทวันที่ 11 พ.ค. 2564

สมัครบัตรเดบิตกรุงไทย วันนี้
ฟรี! ค่าธรรมเนียมออกบัตร 100 บาท และแบ่งชำระค่าบริการรายปีได้
พร้อมรับความคุ้มครองที่หลากหลาย อุ่นใจทุกเวลา ตามไลฟ์สไตล์ของคุณค่าธรรมเนียมออกบัตร ค่าบริการรายปี


เบาใจได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือถูกโจรกรรมที่เครื่อง ATM กรุงไทย
 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5,000 บาทต่ออุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท
 • คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมที่เครื่องATMกรุงไทยภายใน 30 นาที สูงสุดปีละ 10,000 บาท
100 บาท 599 บาท แบ่งชำระ 200.- x 3 เดือน*
(เฉพาะเดือนที่ 3 ชำระ 199 บาท)


คุ้มครองมากขึ้น พร้อมเงินชดเชยรายได้
 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 10,000 บาทต่ออุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 500,000 บาท
 • ชดเชยรายได้ครั้งละ 10,000 บาท เมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อกันมากกว่า 4 วันขึ้นไป
100 บาท 999 บาท แบ่งชำระ 333.- x 3 เดือน


สบายใจตลอดเวลาที่ใช้รถ หรือช้อปปิ้ง
 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 20,000 บาทต่ออุบัติเหตุ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 1,000,000 บาท
 • คุ้มครองสินค้าที่ซื้อด้วยบัตรเดบิต สูงสุด 35,000 บาทต่อชี้น สูงสุด2ชิ้นต่อปี
 • บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน (Roadside Assistance)
100 บาท 1,599 บาท แบ่งชำระ 533.- x 3 เดือน


อุ่นใจเสมอสำหรับคนในบ้าน
 • พลัสความคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านจากอัคคีภัยสูงสุด 200,000 บาท และภัยธรรมชาติสูงสุด 20,000 บาท
 • พลัสบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน
 • พลัสความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุสูงสุด 200,000 บาท
 • พลัสค่ารักษาพยาบาลไม่จำกัดนวนครั้ง ไม่ต้องสำรองจ่าย
100 บาท 1,599 บาท แบ่งชำระ 533.- x 3 เดือน

เงื่อนไขการแบ่งชำระค่าบริการรายปี :

 • ลูกค้าสามารถเลือกชำระในราคาเต็มตามปกติ หรือแบ่งชำระเป็น 3 งวด ก็ได้
 • กรณีเลือกแบ่งชำระ : ชำระค่าบริการงวดที่ 1 ณ วันที่สมัคร สำหรับงวดที่ 2 ระบบจะตัดเงินในบัญชีโดยอัตโนมัติในวันที่ 31 นับตั้งแต่วันที่สมัคร และสำหรับงวดที่ 3 ระบบจะตัดเงินในบัญชีโดยอัตโนมัติในวันที่ 61 นับตั้งแต่วันที่สมัครบัตร
 • ลูกค้าได้รับความคุ้มครองทันที ณ วันที่สมัครบัตร
 • ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด