เรื่องเด่น

ตรุษจีน ปีมะโรง กรุงไทยเติมบุญ พร้อมยกวัดจีนนิกายมาให้ร่วมเติมบุญ

อัพเดทวันที่ 4 ก.พ. 2567

ตรุษจีน ปีมะโรง
กรุงไทยเติมบุญ ชวนเสริมความเฮง' พร้อมยกวัดจีนนิกายมาให้ร่วมเติมบุญ 

วัดเล่งเน่ยยี่

เสริมสิริมงคล ให้เฮง เฮง เฮง ที่วัดมังกรกัมลาวาส กรุงเทพ หรือเรียกกันง่ายๆ ว่าวัดเล่งเน่ยยี่ เป็นวัดจีนนิกายที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง สิ่งสำคัญที่เฮง เฮง เฮง และต้องมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลก็คือ พระประธาน 3 องค์ อันประกอบด้วย (หันหน้าเข้าหาพระประธาน) พระอมิตาภพุทธะ ที่อยู่ขวามือ เป็นพระพุทธเจ้าผู้สถิตอยู่ในดินแดนสุขาวดี พระศากยมุนีพุทธเจ้า องค์กลาง อันเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระไภษัชยคุรุ ที่อยู่ซ้ายมือ ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการแพทย์ ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวจีน ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

วัดจีนประชาสโมสร

เสริมความร่ำรวย ให้เฮง เฮง เฮง ที่วัดจีนประชาสโมสร ฉะเชิงเทรา วัดนี้มีชื่อย่อๆ เป็นภาษาจีนว่า วัดเล่ง ฮง ยี่ ถือเป็นวัดที่อายุคราวเดียวกับวัดเล่งเน่ยยี่ในกรุงเทพเลย วัดนี้ หากต้องการความเฮง ต้องไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี๊ย ด้วยการนำธนบัตร 2 ใบ ใส่ในมือของท่าน เปิดกระเป๋าสตางค์ เอาไปไว้ที่ปากถุง แล้วลูบถุงเงินที่อยู่ด้านข้าง จำนวน 3 ครั้ง จากนั้นหยิบธนบัตรในมือท่าน 1 ใบ เก็บไว้เสริมความร่ำรวย และเป็น สิริมงคล
play

วัดมังกรบุปผาราม

เสริมความมั่นคง ให้เฮง เฮง เฮง ที่วัดมังกรบุปผาราม จันทบุรี มีชื่อย่อๆ ว่า วัดเล่งฮัวยี่ เป็นวัดจีนที่สำคัญในจังหวัดจันทบุรี วัดนี้ถ้ามาแล้ว ต้องกราบไหว้สักการะ พระศรีอารยเมตไตรยโพธิสัตว์ ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ และองค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เพื่อขอความมั่นคง ให้เกิดขึ้นตลอดปี และตลอดไป

วัดโพธิทัตตาราม

เสริมความก้าวหน้า ให้เฮง เฮง เฮง ที่วัดโพธิทัตตาราม ชลบุรี วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับภิกษุและสามเณรที่พร้อมมาศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย ภายในพระอุโบสถ จะแปลกจากวัดจีนทั่วๆ ไป ที่มีพระประธาน 3 องค์ ที่นี่มีเพียงพระศากยมุนีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน ด้วยความที่เป็นแหล่งการศึกษาของเหล่าผู้แสวงบุญ ทำให้ผู้คนมักมากราบไหว้ขอพรให้เกิดความก้าวหน้า ในด้านการงาน การศึกษาและ เกิดสิริมงคลแก่ครอบครัว