ข่าวและประกาศ

พลิกโอกาสการลงทุน ล็อคดอกเบี้ยสูง 3.10% กับหุ้นกู้อนุพันธ์กรุงไทย Bonus Callable Note พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนโบนัสปีแรก จองซื้อ 15-17 ก.ค นี้

อัพเดทวันที่ 3 ก.ค. 2567

ธนาคารกรุงไทยเปิดขาย “หุ้นกู้อนุพันธ์ Bonus Callable Note อายุ 13 ปี ” จ่ายผลตอบแทน 3.10% ต่อปี พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนโบนัสปีแรก เปิดโอกาสลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย สร้างความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่อง โดยธนาคารจะชำระคืนเงินต้น 100% เมื่อถือครองครบกำหนดหรือเมื่อธนาคารใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด มีอันดับเครดิตระดับ AAA เปิดจองซื้อ 15-17 ก.ค.67 พลิกเงินออมให้งอกเงย สร้างความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่อง


นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังมีความไม่แน่นอน ส่งผลให้ผู้ลงทุนบางกลุ่มมีความกังวล จึงมองหาการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูง และสามารถสร้างผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจ ธนาคารจึงเตรียมออกและเสนอขาย หุ้นกู้อนุพันธ์ Bonus Callable Note อายุ 13 ปี เพื่อเปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัย และมีความน่าเชื่อถือ โดยได้รับการจัดอันดับเครดิตระดับ AAA


หุ้นกู้อนุพันธ์กรุงไทย Bonus Callable Note อายุ 13 ปี เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงินบาท มีผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ที่ 3.10% ต่อปี สูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย (ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 13 ปี อยู่ที่ 2.96% ต่อปี ณ 14 มิ.ย. 67) จ่ายผลตอบแทนทุกปี พร้อมรับผลตอบแทนโบนัสในปีแรก หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ระยะเวลา 12 เดือน เคลื่อนไหวตามเงื่อนไข โดยจะได้รับผลตอบแทนโบนัส เท่ากับส่วนต่าง อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR กับค่าคงที่ที่กำหนด และรับเงินต้นคืนเต็มจำนวน เมื่อหุ้นกู้อนุพันธ์ครบกำหนด หรือเมื่อธนาคารไถ่ถอนหุ้นกู้ฯ ก่อนครบกำหนด โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดได้ตั้งแต่สิ้นปีที่ 3 และทุกปีหลังจากนั้น


หุ้นกู้อนุพันธ์กรุงไทย Bonus Callable Note มีระดับความเสี่ยงตราสารในระดับ 4 เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงทุนขั้นต่ำ 3 ล้านบาท เปิดจองซื้อระหว่าง วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2567 ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือโทร.02-208-4673 02-208-4817 02-208-4831 02-208-4840 02-208-4824


ทีม Marketing Strategy 
3 กรกฎาคม 2567

แนะนำสำหรับคุณ