Krungthai COMPASS

รู้เรื่องเศรษฐกิจแบบเจาะลึกจากกูรูตัวจริง
เรื่องล่าสุด
Research Note : ส่งออกเดือน ก.พ. ติดลบ 4.5%
Research Note : ส่งออกเดือน ก.พ. ติดลบ 4.5%  
(0.48 MB) PDF
Research Note : เมื่อเวิร์คฟรอมโฮม อาจไม่เวิร์คกับบางคน
Research Note : เมื่อเวิร์คฟรอมโฮม อาจไม่เวิร์คกับบางคน  
(1.18 MB) PDF
Research Note : เฟดหั่นดอกเบี้ยเซอร์ไพร์สตลาดอีกครั้ง หลังสถานการณ์โควิด-19 เลวร้ายกว่าที่คาด
Research Note : เฟดหั่นดอกเบี้ยเซอร์ไพร์สตลาดอีกครั้ง หลังสถานการณ์โควิด-19 เลวร้ายกว่าที่คาด  
(0.99 MB) PDF
Research Note : สงครามราคาน้ำมัน...ส่งผลต่อธุรกิจไทยอย่างไร
Research Note : สงครามราคาน้ำมัน...ส่งผลต่อธุรกิจไทยอย่างไร  
(0.65 MB) PDF
Research Note : หลังปิดเชฟโรเลต เต็นท์รถเจ็บแค่ไหน
Research Note : หลังปิดเชฟโรเลต เต็นท์รถเจ็บแค่ไหน  
(1.22 MB) PDF
Research Note : อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ก.พ. ชะลอตัวต่ำกว่ากรอบเป้าหมายที่ 0.74%
Research Note : อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ก.พ. ชะลอตัวต่ำกว่ากรอบเป้าหมายที่ 0.74%  
(0.47 MB) PDF
Research Note : ส่งออกเดือน ม.ค. พลิกกลับมาขยายตัว 3.4%
Research Note : ส่งออกเดือน ม.ค. พลิกกลับมาขยายตัว 3.4%  
(0.60 MB) PDF
Research Note : เปิดประมูล 5G เปิดประตูสู่โลกใหม่
Research Note : เปิดประมูล 5G เปิดประตูสู่โลกใหม่  
(1.23 MB) PDF
Research Note : เศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 2019 โตต่ำสุดรอบ 21 ไตรมาส
Research Note : เศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 2019 โตต่ำสุดรอบ 21 ไตรมาส  
(0.41 MB) PDF