Krungthai COMPASS

รู้เรื่องเศรษฐกิจแบบเจาะลึกจากกูรูตัวจริง
เรื่องล่าสุด
Research note : ส่องความเสี่ยงกรณีคอนโดฯ สร้างไม่เสร็จ จากวิกฤติโควิด-19
Research note : ส่องความเสี่ยงกรณีคอนโดฯ สร้างไม่เสร็จ จากวิกฤติโควิด-19  
(1.34 MB) PDF
Research note : ดอกเบี้ยต่ำเป็นประวัติการณ์
Research note : ดอกเบี้ยต่ำเป็นประวัติการณ์  
(11.68 MB) PDF
Presentation : ทิศทางเศรษฐกิจ และธุรกิจในยุค New Normal
Presentation : ทิศทางเศรษฐกิจ และธุรกิจในยุค New Normal  
(1.63 MB) PDF
Macro View : อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน พ.ค. ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ฉุดไทยเข้าสู่ภาวะเงินฝืด (ทางเทคนิค)
Macro View : อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน พ.ค. ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ฉุดไทยเข้าสู่ภาวะเงินฝืด (ทางเทคนิค)  
(0.41 MB) PDF
Macro View : Krungthai COMPASS ประเมิน ส่งออกปีนี้หดตัวหนักกว่าปีก่อนหน้า
Macro View : Krungthai COMPASS ประเมิน ส่งออกปีนี้หดตัวหนักกว่าปีก่อนหน้า  
(3.27 MB) PDF
Research Note : เช็กสุขภาพธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน : ปี 2563 โรงพยาบาลเอกชนเผชิญปัจจัยเสี่ยงและความท้าทายรอบด้าน
Research Note : เช็กสุขภาพธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน : ปี 2563 โรงพยาบาลเอกชนเผชิญปัจจัยเสี่ยงและความท้าทายรอบด้าน  
(0.87 MB) PDF
Macro View : กนง.ปรับลดดอกเบี้ย ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.50%
Macro View : กนง.ปรับลดดอกเบี้ย ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 0.50%  
(0.43 MB) PDF
Macro View : Krungthai COMPASS มองเศรษฐกิจไทยปีนี้ดิ่งลึก -8.8%
Macro View : Krungthai COMPASS มองเศรษฐกิจไทยปีนี้ดิ่งลึก -8.8%  
(0.48 MB) PDF
Macro View : อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน เม.ย. หดตัวแรงสุดในรอบเกือบ 11 ปี
Macro View : อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน เม.ย. หดตัวแรงสุดในรอบเกือบ 11 ปี  
(0.97 MB) PDF