Krungthai COMPASS

รู้เรื่องเศรษฐกิจแบบเจาะลึกจากกูรูตัวจริง
เรื่องล่าสุด
Research Note : งบรัฐสะดุด...ฉุดจีดีพีไทย
Research Note : งบรัฐสะดุด...ฉุดจีดีพีไทย  
(1.41 MB) PDF
Research Note : อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ม.ค. เร่งขึ้นแตะกรอบล่างเป้าหมายที่ 1.05%
Research Note : อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ม.ค. เร่งขึ้นแตะกรอบล่างเป้าหมายที่ 1.05%  
(0.22 MB) PDF
Research Note : Krungthai COMPASS เผยไวรัสโคโรนาทำนักท่องเที่ยวต่างชาติต้น ก.พ. หด 34%
Research Note : Krungthai COMPASS เผยไวรัสโคโรนาทำนักท่องเที่ยวต่างชาติต้น ก.พ. หด 34%  
(0.41 MB) PDF
Research Note : กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 1.00%
Research Note : กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 1.00%  
(0.40 MB) PDF
Research Note : IMF ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกจากครั้งก่อน
Research Note : IMF ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกจากครั้งก่อน  
(0.51 MB) PDF
Research Note : ส่งออกปี 2019 หดตัว -2.7%
Research Note : ส่งออกปี 2019 หดตัว -2.7%  
(0.36 MB) PDF
Research Note : Krungthai COMPASS คาดปลดล็อค LTV หนุนอสังหาฯ โตเพิ่ม 0.8%
Research Note : Krungthai COMPASS คาดปลดล็อค LTV หนุนอสังหาฯ โตเพิ่ม 0.8%  
(1.63 MB) PDF
Research Note : ภัยแล้งปี 2563 กระทบธุรกิจข้าวแค่ไหน?
Research Note : ภัยแล้งปี 2563 กระทบธุรกิจข้าวแค่ไหน?  
(0.92 MB) PDF
Research Note : ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน กระทบเศรษฐกิจไทยแค่ไหน
Research Note : ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน กระทบเศรษฐกิจไทยแค่ไหน  
(0.41 MB) PDF