ลงทะเบียน Gold Wallet

กด "สมัครใช้บริการ"
ใน Gold Wallet Banner
กด "ถัดไป"
ในหน้า Product Highlight
ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับสมัครใช้งาน Gold Wallet
ให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลเพื่อการยืนยันตัวตน
กรอกข้อมูล
ตามบัตรประชาชน
สแกนใบหน้า
ตรวจสอบ
และยืนยันข้อมูล
ยืนยันตัวตน
ที่ธนาคารกรุงไทยหรือตู้ ATM สีเทา ของธนาคารกรุงไทย
หน้าแรกเป๋าตัง
แสดงว่าตรวจสอบข้อมูลสำเร็จ
ผูก/เปิดบัญชีกรุงไทย
เพื่อใช้แลกสกุลเงิน

เลือกบัญชีกรุงไทย
  • บัญชีที่ผูกไว้บนเป๋าตัง
  • ผูกบัญชีกรุงไทยอื่น
  • เปิดบัญชีกรุงไทยใหม่
รับ Confirmation ว่าผูกบัญชีสำเร็จ (ในกรณีที่เลือกผูกบัญชีไว้กับเป๋าตังหรือผูก บัญชีกรุงไทยอื่น)
รับ Confirmation ว่าเปิดบัญชีสำเร็จ (ในกรณีที่เลือกเปิด บัญชีกรุงไทยใหม่)
การเปิดบัญชีกับร้านทอง

กดปุ่ม "เปิดบัญชี"
อ่าน T&C ของร้านทอง
รอดำเนินการเปิดบัญชีกับร้านทอง
เปิดบัญชีสำเร็จ
ลูกค้าได้รับ SMS และ อีเมลยืนยันการเปิดบัญชีจากผู้ประกอบการค้าทอง