ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

กิจกรรมเกม “Krungthai Birthday 56th Anniversary”
Krungthai Connext
ระหว่างวันที่ 14-31 มีนาคม 2565


การประกาศรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ที่ทำระยะเวลาได้เร็วที่สุดอันดับที่ 1 (หนึ่ง) และรายชื่อผู้ที่ทำระยะเวลาได้เร็วที่สุดอันดับที่ 2- 561 (สองถึง ห้าร้อยหกสิบเอ็ด) ผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext และ Website Krungthai.com ภายในเดือนพฤษภาคม 2565

การติดต่อผู้ได้รับรางวัล

 1. หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล และ รางวัลที่ 2 จำนวน 560 รางวัล ภายใน 10 วันทำการ ผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับที่  1 จะต้องยืนยันที่อยู่จัดส่งของรางวัล และเบอร์โทรติดต่อ เพื่อ บริษัท อัปเปอร์คัช ครีเอทีฟ จำกัด (“บริษัทฯ”) ดำเนินการส่งมอบของรางวัล
 2. ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 ได้ หรือไม่มีการติดต่อกลับภายใน 10 วันทำการ หลังจากได้รับอีเมลหรือโทรศัพท์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับผู้ชนะในลำดับถัดไป

การจัดส่งของรางวัล

ธนาคารจะจัดส่งของรางวัล ดังนี้
รางวัลผู้ชนะลำดับที่ 1
iPad จำนวน 1 รางวัล ให้กับผู้ชนะอันดับที่ 1 ที่ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว ผ่านทางไปรษณีย์ไทย

รางวัลผู้ชนะลำดับที่ 2 - 561 (จะจัดส่งของรางวัลผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext ตั้งแต่ 29 เม.ย.65 เป็นต้นไป)
ได้รับรางวัลตั๋วหนังเมเจอร์ จำนวน 560 สิทธิ์ รางวัลละ 2 ที่นั่ง รางวัลมูลค่า 240- 330 บาท (ราคาบัตรที่โรงภาพยนตร์จำหน่าย ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงภาพยนตร์ วัน/เวลา/รอบที่ฉาย และ Rating ของภาพยนตร์ที่เข้าฉาย) บัตร หรือ Code มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่เมเจอร์ ส่งมอบบัตรและ Code ให้ธนาคาร กรณี Code ธนาคารจะดำเนินการจัดส่งผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext

หากลูกค้าต้องการสอบถามการรับรางวัลหรือการจัดส่งของรางวัลสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท อัปเปอร์คัช ครีเอทีฟ จำกัด EMAIL : ktb.gamification@gmail.com ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งของรางวัลแทนธนาคาร


เงื่อนไขการใช้บัตรตั๋วหนัง Complimentary

 • สำหรับชมภาพยนตร์ได้ จำนวน 2 ที่นั่ง ทุกเรื่อง ทุกรอบ ระบบปกติ ตั้งแต่วันแรกที่ภาพยนตร์เข้าฉาย (เฉพาะที่นั่งปกติเท่านั้น) โดยไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ (แต่หากลูกค้าจะอัพเกรดที่นั่งสามารถเพิ่มเงินส่วนต่างได้)
 • สามารถใช้ได้ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์, ไอคอน ซีเนคอนิค, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์,พรอมานาด ซีนีเพล็กซ์, อีสต์วิลด์ ซีนีเพล็กซ์, ไดอาน่า ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา
 • ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด, ภาพยนตร์รอบพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถใช้ หากมีการตรวจสอบในระบบพบว่ามีรหัสบัตร (Barcode) ที่ได้มีการใช้ซื้อบัตรชมภาพยนตร์มาแล้ว หรือ ทำซ้ำดัดแปลง
 • ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการติดตามและร่วมกิจกรรม

LINE Krungthai Connext แอดเลย คลิก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่  คลิก

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. เพิ่มเพื่อนบัญชี LINE Krungthai Connext และ
 2. สมัครลงทะเบียนผ่าน App Krungthai NEXT, App เป๋าตัง หรือ บัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง

ระยะเวลากิจกรรม

 1. นับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 - 31 มีนาคม 2565
 2. จัดกิจกรรมผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext

รูปแบบเกม

      เกม Krungthai Birthday 56th Anniversaryเป็นเกมที่จัดโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของธนาคาร โดยให้ผู้เล่นบังคับสเก็ตบอร์ดช่วยน้องวายุในการหลบระเบิด เพื่อเก็บผลิตภัณฑ์ของธนาคารผู้เล่นจะมีเวลาในการเล่น 20 วินาที และได้รับคะแนนตามจำนวนที่เก็บผลิตภัณฑ์ของธนาคารได้ โดยผู้เล่นสามารถเข้ามาเล่นได้สูงสุด 30 ครั้ง/วัน ไม่จำกัดครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรมเพื่อสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุด

กติกาการเล่นเกม

      ผู้เล่นจะมีเวลาในการเล่น 20 วินาที ในการบังคับสเก็ตบอร์ดไปทางซ้าย ทางขวา เพื่อเก็บ ผลิตภัณฑ์ของธนาคารและห้ามเก็บโดนระเบิด คะแนนคำนวณตามจำนวนผลิตภัณฑ์ที่เก็บได้ โดยผู้เล่นสามารถเข้ามาเล่นได้สูงสุด 30 ครั้ง/วัน ไม่จำกัดครั้งตลอดระยะเวลากิจกรรม เพื่อสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุด จนกว่าจะหมดระยะเวลากิจกรรม ผู้ได้รับคะแนนสะสมสูงสุดจะเป็นผู้ชนะลำดับหนึ่ง กรณีผู้เล่นได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดเป็นลำดับแรกก่อน และผู้ได้รับคะแนนสูงสุดรองลงมาลำดับที่ 2-561 เรียงตามลำดับคะแนน

ของรางวัล

รางวัลผู้ชนะลำดับที่ 1
iPad (รุ่น Wifi ความจุ 64 GB) จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 11,400 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

รางวัลผู้ชนะลำดับที่ 2 - 561
ได้รับรางวัล ตั๋วหนังเมเจอร์ จำนวน 560 สิทธิ์ รางวัลละ 2 ที่นั่ง รางวัลมูลค่า 240- 330 บาท (ราคาบัตรที่โรงภาพยนตร์จำหน่าย ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของโรงภาพยนตร์ วัน/เวลา/รอบที่ฉาย และ Rating ของภาพยนตร์ที่เข้าฉาย) บัตร หรือ Code มีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่เมเจอร์ ส่งมอบบัตรและ Code ให้ธนาคาร รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือแลกเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น


เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัลผ่านทาง LINE Krungthai Connext และ Website ของธนาคาร โดยรางวัลลำดับที่ 1 ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องยืนยันการรับสิทธิ์ และกรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัล ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการติดต่อผ่านธนาคาร และหรือตัวแทนของธนาคารที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับของรางวัล (บริษัท อัปเปอร์คัช ครีเอทีฟ จำกัด ) หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางธนาคารจะถือว่าผู้มีสิทธิได้รับรางวัลสละสิทธิ์ และผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะเป็นลำดับถัดไปตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับรางวัล
 2. รางวัลที่ใช้ในการจัดกิจกรรมทั้งหมดมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้มีสิทธิได้รับรางวัลที่ยืนยันสิทธิ์ตามกำหนดเท่านั้น หากไม่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ตามกำหนด ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไป ตามจำนวนรางวัลที่ระบุในเงื่อนไข
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เล่นที่ได้ระยะเวลาเท่ากันในอันดับที่ 1 โดยขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลที่เข้ามาเล่นก่อนได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลที่เข้ามาเล่นที่หลังจะได้รับรางวัลเป็นลำดับถัดไป
 4. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ไม่สามารถโอนรางวัลให้แก่ผู้อื่น หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นอย่างอื่นหรือเงินสดได้
 5. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลตกลงและยินยอมให้ว่าธนาคารและหรือตัวแทนของธนาคารที่ได้รับหมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับของรางวัล (บริษัท อัปเปอร์คัช ครีเอทีฟ จำกัด ) มีสิทธิเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล (เช่น ชื่อ รูปภาพ เป็นต้น) เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สำหรับธนาคารได้
 6. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลต้องเป็นบุคคลธรรมดาและเป็นคนเดียวกับที่ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ LINE KRUNGTHAI CONNEXT เท่านั้น
 7. พนักงานธนาคาร และบุคคล/บริษัท ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์รับของรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกสิทธิ์ในการรับรางวัล ในกรณีพบการกระทำที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือไม่ดำเนินการตามกติกาที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกิจกรรม โดยการตัดสินใจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในกิจกรรมนี้และจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าวหากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อผู้ประกอบการเจ้าของรางวัลนั้นโดยตรง
 10. ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนด เงื่อนไขและระยะเวลาของกิจกรรม หรือยกเลิกกิจกรรม หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล (มูลค่าเท่ากันหรือสูงกว่า) โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า และผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวทุกประการ
 11. ผู้มีสิทธิได้รับของรางวัลจะต้องรับผิดชอบภาระภาษีสำหรับของรางวัลเอง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ถ้ามี) เป็นต้น
 12. หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี


Krungthai Connext
แอดเลย

ดาวน์โหลด
ประกาศรางชื่อผู้รับรางวัลเกม Krungthai Birthday
ประกาศรางชื่อผู้รับรางวัลเกม Krungthai Birthday  
(0.35 MB) PDF