เรื่องเด่น

ช้อปของสดใหม่ ง่ายๆ ได้ส่วนลด ที่ Tops Online

อัพเดทวันที่ 26 ม.ค. 2567

บัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท, บัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play และ Krungthai Travel Visa Card เมื่อซื้อสินค้าและชำระผ่านบัตรฯ ที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Tops Online ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 – 30 ก.ย. 67


รายละเอียดโปรโมชัน

โค้ดส่วนลด

ลูกค้าใหม่

 รับส่วนลด 50 บาท
เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 600 บาท/เซลล์สลิป

NEWKTB50

ลูกค้าปัจจุบัน

รับส่วนลด 60 บาท
เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 800 บาท/เซลล์สลิป

KTB60

รับส่วนลด 100 บาท
เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,200 บาท/เซลล์สลิป

KTB100


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้น สำหรับลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าผ่านบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play, Krungthai Travel Card หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (“ลูกค้า”) ที่แอปพลิเคชัน Tops online หรือเว็บไซต์ https://tops.sh/s/awoktbq3 ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 00:01 น. – 30 กันยายน 2567 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) (“ระยะเวลาส่งเสริมการขาย”) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว โดยลูกค้าจะได้รับโค้ดส่วนลด ดังนี้
 • ลูกค้าใหม่ รับโค้ดส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จรับเงิน (มูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว)
 • จำกัด 1 ท่าน/1 สิทธิ์/1 หมายเลขเดอะวัน, จำกัดสิทธิ์รวม 1,000 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าปัจจุบัน รับโค้ดส่วนลด 60 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จรับเงิน (มูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว)
 • จำกัด 1 ท่าน/1 สิทธิ์/1 หมายเลขเดอะวัน, จำกัดสิทธิ์รวม 1,000 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าปัจจุบัน รับโค้ดส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จรับเงิน (มูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว)
 • จำกัด 1 ท่าน/1 สิทธิ์/1 หมายเลขเดอะวัน, จำกัดสิทธิ์รวม 1,000 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกเดอะวัน ที่ชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play, Krungthai Travel Card หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท เท่านั้น โดยลูกค้าต้องระบุโค้ดส่วนลดในหน้าชำระเงิน ที่ช่องกรอกโค้ดส่วนลด
 • ลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่วนลดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจะคำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นทุกชนิดแล้ว
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้เมื่อซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน Tops online หรือเว็บไซต์  https://tops.sh/s/awoktbq3 เเฉพาะคำสั่งซื้อที่อยู่ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ใช้กับ สินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไปต่อใบเสร็จ) สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150, ยี่ห้อเบอร์ดี้, ยี่ห้อสปอนเซอร์ แพค 24, ยี่ห้อคาราบาวแดง แพค 50, โซดาสิงห์ แพค 24, ยี่ห้อเฮลซ์บลูบอย และยี่ห้อแบรนด์, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, อาหารเสริมและนมผงสำหรับเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, นมจิตรลดายกลัง,สินค้านมยกลังแพค 9, 12, 24, 27 และ 36, น้ำมันประกอบอาหาร และน้ำตาลประกอบอาหาร, ยา, สินค้าทางการแพทย์,เวชสำอาง และสินค้าพรีออเดอร์ (TCB)
 • โค้ดส่วนลดนี้ สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่วนลดอื่นได้ หากยอดซื้อของใบเสร็จรับเงินนั้นมากกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อที่ระบุในเงื่อนไขของแต่ละคูปองรวมกัน
 • โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนโค้ดส่วนลดนี้ หากคำสั่งซื้อมีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หรือถูกยกเลิกในทุกกรณี
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับผิดชอบต่อกรณีความเสียหาย สูญหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เนื่องจากธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต การให้บริการ การจำหน่าย การนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ผู้นำเข้า หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือหากมีปัญหา หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (“Tops”) โดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติและดำเนินกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคาร และ Tops ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน หรือเทียบเท่าโดยจะประกาศ หรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคาร และ/หรือ Tops กำหนด  เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคาร และ Tops ไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และ/หรือ Tops เป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าทได้อ่าน และทำความเข้าใจเงื่อนไข และขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ดีแล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 • เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเดบิต Krungthai FUN, บัตร Play, Krungthai Travel Card หรือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111, สาขาของธนาคาร หรือเว็บไซต์ธนาคาร www.krungthai.com
 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติมของ Tops online ได้ที่ www.tops.co.th หรือ โทร. 02-295-0930 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 21.00 น.

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก