สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Buyer Financing)

สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า
(Buyer Financing)

สินเชื่อและผู้ช่วยทางการเงิน สำหรับเจ้าของธุรกิจผู้จัดจำหน่ายอย่างครบวงจร
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
โครงการเฉพาะผู้แทนจำหน่ายของบริษัทที่ร่วมมือกับธนาคาร
checkimg
วงเงินสินเชื่อสูง
checkimg
ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและหลักประกันพิเศษกว่าใคร
สินเชื่อเครือข่ายผู้ขายสินค้า (Buyer Financing)
รายละเอียดการให้บริการ
สินเชื่อสำหรับธุรกิจที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทที่มีความร่วมมือกับทางธนาคาร รับดอกเบี้ยพิเศษไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ระยะสั้น ระยะยาว หรือวงเงินเพื่อการค้ำประกันเพื่อให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างไม่มีสะดุด
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
  1. เป็นเจ้าของกิจการที่ได้รับรองในการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทที่มีความร่วมมือกับธนาคารทั้งเก่าและใหม่
  2. ทำธุรกิจในรูปแบบบริษัทหรือบุคคลธรรมดา หากเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีอายุ 25-65 ปี (หากกู้ร่วมให้ใช้อายุคนที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์)
  3. ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือกับผู้ขายที่มีความร่วมมือกับธนาคาร
  4. ไม่เคยถูกฟ้องร้อง เกี่ยวกับการเงิน หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือศาลมีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ
  5. มีผลประกอบการดี สามารถจ่ายสินเชื่อคืนธนาคารได้
  6. มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด
บริษัทต่างๆที่มีความร่วมมือกับธนาคาร
ประเภทวงเงินสินเชื่อที่ให้บริการ
สินเชื่อเบิกเกินบัญชี (OD Controlled) สินเชื่อหนังสือค้ำประกัน สินเชื่อระยะยาวเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานประกอบการ
สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.
สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันบางจาก
สินเชื่อสำหรับผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย
สินเชื่อสำหรับผู้แทนจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการของ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
สินเชื่อสำหรับผู้แทนจำหน่ายสินค้าของกลุ่มบุญรอดบริวเวอรี่
สินเชื่อสำหรับผู้แทนจำหน่ายสินค้าคูโบต้า
สินเชื่อสำหรับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
สินเชื่อสำหรับผู้แทนจำหน่ายของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

FAQ

ให้นับจากวันที่จดทะเบียนรับรองบริษัทตามหนังสือรับรอง แม้จะยังไม่มีการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ช่วงเวลาที่จัดตั้งก็ตาม

หากจัดตั้งบริษัทแต่เคยบริหารในบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายกับบริษัทที่มีความร่วมมือกับธนาคาร สามารถเทียบเคียงและนับประสบการณ์จากบริษัทเดิมได้

การนับเวลาในการทำกิจการเพื่อขอสินเชื่อ นับตั้งแต่วันจดทะเบียนบริษัทหรือวันเริ่มดำเนินกิจการ?

ให้นับจากวันที่จดทะเบียนรับรองบริษัทตามหนังสือรับรอง แม้จะยังไม่มีการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ช่วงเวลาที่จัดตั้งก็ตาม

ผู้ขอสินเชื่อจัดตั้งบริษัทใหม่ สามารถเทียบเคียงประสบการณ์จากบริษัทเดิมได้หรือไม่?

หากจัดตั้งบริษัทแต่เคยบริหารในบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายกับบริษัทที่มีความร่วมมือกับธนาคาร สามารถเทียบเคียงและนับประสบการณ์จากบริษัทเดิมได้