ติดต่อธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยยินดีให้บริการพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
CONTACT US
Welcome to Krungthai Bank
Krungthai Call Center
Contact Us for Personal
Krungthai Contact Center
Telephone

Domestic call 0-2111-1111
Call from oversea +66-2111-1111

Outbound Telesale

Calling Number
0-2501-4598

E-mail

call.callcenter@krungthai.com

Please Note : For contacting the Krungthai Contact Center via email is restricted to general inquiries only.
Should you require assistance regarding account transactions,
please contact 0-2111-1111

Krungthai Corporate Call Center
Enquiry or feedback for juristic person,
SME & Krungthai Corporate Online
Telephone (Krungthai Corporate)
0-2111-9999
Office Hours 08.00 a.m.-19.00 p.m.
Telephone (Government Sector)
0-2111-1144
Complaint Center
Complaints and Suggestions
Complaint Center
Office Hours Monday - Friday
8.30 a.m. - 16.30 p.m.
Telephone

0-2111-1111
24 Hours

Mail

Customer Complaint Center
P.O. Box 44 Hua Lam Pong
Post Office Bangkok 10331

Krungthai Head Office
Building 1
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District Bangkok 10110, Thailand

Building 2
10 Sukhumvit Road, Klong Toey Subdistrict, Klong Toey District Bangkok 10110, Thailand
ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
Krungthai location
Willing to provide financial services from Krungthai branch Moreover, Krungthai provides ATM cabinet nearby you at local and oversea.
arrow ktb next