ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
Financial Report
2019 Financial Statement - Vientiane Branch (IFRS Lao Version)
2019 Financial Statement - Vientiane Branch (IFRS Lao Version)  
(3.50 MB) PDF
2019 Financial Statement - Vientiane Branch (IFRS English Version)
2019 Financial Statement - Vientiane Branch (IFRS English Version)  
(3.53 MB) PDF
2019 Financial Statement - Vientiane Branch (Lao Version)
2019 Financial Statement - Vientiane Branch (Lao Version)  
(2.96 MB) PDF
2019 Financial Statement - Vientiane Branch (English Version)
2019 Financial Statement - Vientiane Branch (English Version)  
(2.81 MB) PDF
2019 Annual Report
2019 Annual Report  
(12.59 MB) PDF