ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
Financial Report
2020 Financial Statement - 	Singapore Branch
2020 Financial Statement - Singapore Branch  
(0.39 MB) PDF
2020 Financial Statement - Vientiane Branch (IFRS Lao Version)
2020 Financial Statement - Vientiane Branch (IFRS Lao Version)  
(8.11 MB) PDF
2020 Financial Statement - Vientiane Branch (IFRS English Version)
2020 Financial Statement - Vientiane Branch (IFRS English Version)  
(8.91 MB) PDF
2020 Financial Statement - Vientiane Branch (Lao Version)
2020 Financial Statement - Vientiane Branch (Lao Version)  
(8.77 MB) PDF
2020 Financial Statement - Vientiane Branch (English Version)
2020 Financial Statement - Vientiane Branch (English Version)  
(8.72 MB) PDF
2020 Annual Report
2020 Annual Report  
(14.38 MB) PDF