ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 TIP Best Drive

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 TIP Best Drive

คุ้มครองมากกว่าประกันชั้น 1 แต่ราคาสบายกระเป๋า
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองครบทั้งรถและคุณ คุ้มครองค่าซ่อม ค่ารักษาพยาบาล พร้อมมีบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
checkimg
ให้คุณมากกว่าด้วยบริการรถใช้ระหว่างซ่อมกรณีเป็นฝ่ายถูก 7 วัน / กรณีเป็นฝ่ายผิด 3 วัน (เฉพาะอู่ที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น)
checkimg
ครอบคลุมทั้งซ่อมห้างและซ่อมอู่ ด้วยศูนย์ซ่อมมาตรฐาน 414 แห่งทั่วประเทศ
checkimg
สมัครประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ได้แล้ววันนี้

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 TIP Best Drive
ความคุ้มครอง (หน่วย: บาท)
รถยนต์เก๋ง , กระบะ 4 ประตู
(รหัสรถ 110)
รถกระบะ 2 ประตู
(รหัสรถ 320)
ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง
1.ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย
1-10 ปี 1-5 ปี 1-7 ปี 1-3 ปี
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
ตามทุนประกัน ตามทุนประกัน ตามทุนประกัน ตามทุนประกัน
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้
ตามทุนประกัน ตามทุนประกัน ตามทุนประกัน ตามทุนประกัน
2.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัยเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ
1,000,000 บาท/คน 1,000,000 บาท/คน 1,000,000 บาท/คน 1,000,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/คน 10,000,000 บาท/คน 10,000,000 บาท/คน 10,000,000 บาท/คน
คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สิน
5,000,000 บาท/ครั้ง 5,000,000 บาท/ครั้ง 5,000,000 บาท/ครั้ง 5,000,000 บาท/ครั้ง
3.ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
200,000 บาท/คน 300,000 บาท/คน 100,000 บาท/คน 200,000 บาท/คน
ร.ย.02 การประกันค่ารักษาพยาบาล
200,000 บาท/คน 300,000 บาท/คน 100,000 บาท/คน 200,000 บาท/คน
ร.ย.03 การประกันตัวผู้ขับขี่
300,000 บาท/คน 500,000 บาท/คน 200,000 บาท/คน 300,000 บาท/คน
จำนวนที่นั่ง
7 7 3 3

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ :

 1. รับประกันภัยสำหรับรถยนต์อายุ 11 - 15 ปี และซ่อมอู่เท่านั้น เบี้ยประกันภัยดังกล่าวสำหรับลูกค้าใหม่ บมจ. ทิพยประกันภัย และในปีต่ออายุทางบริษัทฯ จะพิจารณาตามประวัติของลูกค้าแต่ละราย

  1.1 ซ่อมอู่ คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัยอายุรถ 1- 10 ปี

  1.2 ซ่อมห้าง คุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัยอายุรถ 1- 5 ปี

 2. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์
 3. กำหนดทุนประกันภัย 80% ของราคาตลาด ณ ปัจจุบัน
 4. ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริม คือ สติกเกอร์, สติกเกอร์แร็ปสีรถ, ฟิล์มกันรอย, เคลือบเซรามิกส์, เคลือบแก้ว และ Kevlar (เคฟลาร์)
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยทุกคัน
 6. กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เมื่อผู้ขอเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว
 7. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยตามความเหมาะสม
 8. คุ้มครองเฉพาะรถลักษณะการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า
ข้อควรทราบ 
 1. รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 2. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 3. บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 4. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์