สินเชื่อกรุงไทยเพื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป
สนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจผลิต
หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากการแปรรูป พืช ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
  • ดอกเบี้ยต่ำสุด 4%
  • ผ่อนนาน 10 ปี
  • วงเงินสูงสุด 3 เท่า ของหลักประกัน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ*
  • ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากการแปรรูป พืช ผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ เพื่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้าเกษตร
  • มีประสบการณ์ / ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อ ≥ 3 ปี
  • ผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และจากกรมโรงงาน เป็นต้น จะต้องมีใบอนุญาตหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วงเงินสินเชื่อ
  • วงเงิน T/L, W/C (ทุกประเภท เช่น O/D , P/N , P/N Seasonal , Factoring , Trade Finance ยกเว้น Buyer O/D) , L/G (ไฟฟ้า), Forward Contract

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน Call Center 0-2111-1111

สินเชื่อกรุงไทยเพื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป | ธนาคารกรุงไทย สนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจผลิต หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มาจากการแปรรูป พืช ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ https://krungthai.com/Download/generalcontent/MediaFile_14633agriproduct-processing-listing.jpg

ดาวน์โหลด
listing
listing  
(0.01 MB) JPG