กล้าเปลี่ยน กล้าให้ เพียงรีไฟแนนซ์มากรุงไทย


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
 • ดอกเบี้ยลดลงจากสถาบันการเงินเดิม 1% ต่อปี (เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด)
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 เท่าของหลักประกัน
 • ผ่อนนาน 10 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น
 • เป็นผู้ประกอบการนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
 • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงินหรือเคยปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ในรอบ 3 ปีล่าสุด

ประเภทวงเงินสินเชื่อ
 • วงเงินเพื่อนำไปชำระหนี้สถาบันการเงินเดิม
 • วงเงิน Top up จากส่วนเหลื่อม T/L เดิมที่ชำระแล้ว
 • วงเงิน T/L เพื่อชำระค่าปรับสถาบันการเงินเดิม (จ่ายตามจริง)
 • วงเงินส่วนเพิ่ม(สินเชื่อทุกประเภท) พิจารณาตามความต้องการและเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย

หลักประกัน
 • หลักประกันเดิมที่เคยอยู่กับสถาบันการเงินอื่น (โดยต้องมี Core Asset อย่างน้อย 1 แห่ง)

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน Call Center 0-2111-1111

สินเชื่อกรุงไทย กล้าเปลี่ยน กล้าให้ กล้าเปลี่ยน กล้าให้ เพียงรีไฟแนนซ์มากรุงไทย https://krungthai.com/Download/generalcontent/MediaFile_12022สินเชื่อกรุงไทยกล้าเปลี่ยนกล้าให้-listing.jpg

ดาวน์โหลด
สินเชื่อกรุงไทย กล้าเปลี่ยน กล้าให้
สินเชื่อกรุงไทย กล้าเปลี่ยน กล้าให้  
(0.08 MB) JPG