วิธีปรับแต่งหน้าจอตามความต้องการ
Krungthai NEXT พร้อมตอบโจทย์ตามไลฟ์สไตล์ในแบบของคุณ ปรับแต่งหน้าจอ ซ่อน แสดง จัดลำดับได้ตามต้องการ

Widget - Krungthai NEXT