สินเชื่อธุรกิจ 10 S-Curve


สินเชื่อธุรกิจ 10 S-Curve


ผู้ประกอบการ SME ที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-Curve รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องเป็น Supply chain

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 4% ต่อปี

 วงเงินสูงสุด 3 เท่า

 ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
  • เป็นลูกค้าผู้ประกอบการที่มียอดขาย > 100 ล้านบาท หรือมีวงเงินกู้ > 20 ล้าน
  • มีประสบการณ์ / ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อ ≥ 3 ปี
หลักประกันที่ใช้
  • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
  • ที่ดินเปล่า
  • เงินสด พันธบัตร หุ้นกู้หรือตั๋วของรัฐ
  • หลักประกันอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด
*เงื่อนไข ค้ำประกัน บสย.
บสย. ค้ำประกัน 100% หรือ สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้

สนใจผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลเพิ่มเติม ฝากข้อมูลติดต่อกลับ


หรือติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือสำนักงานธุรกิจใกล้คุณ สอบถามข้อมูลโทร Krungthai Contact Center 02-111-1111