รายงานความยั่งยืน

"บริการทางการเงินกับประชาชนทุกระดับ"
       ธนาคารได้ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินที่อยู่เคียงข้างคนไทย ด้วยการให้บริการทางการเงินกับประชาชนในทุกระดับ เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจชาติ โดยให้ความช่วยเหลือลูกค้าประชาชนในทุกวิกฤต ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐในการผลักดันและส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้งในส่วนของการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคารที่มีความหลาก ครอบคลุมการให้สินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การทำธุรกิจ การซื้อบ้าน เพื่อการศึกษา สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม และรวมถึงบริการทางการเงินต่างๆ ทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และเป๋าตัง รวมถึงการให้บริการของสาขา และการในส่วนของการดำเนินงานของธนาคารเพื่อสนับสนุนโครงการของรัฐบาล เช่น โครงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด 19 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ โครงการNational e Payment ที่เป็นโครงการที่เข้าถึงประชาชนในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถอ่านรายละเอียดการดำเนินงานที่ Sustainable and Business Solutions

ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ