โครงการ CSR

โครงการ Koh Tao, Better Together
อัพเดทวันที่30 ต.ค. 2563

โครงการ Koh Tao, Better Together

ขั้นตอนการบริจาค e-Donation ผ่าน Mobile Banking

       ภารกิจสำคัญของธนาคารกรุงไทย คือ การร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กับการสร้างการเติบโตของธุรกิจเพื่อก้าวสู่ Digital Banking เต็มรูปแบบที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุค Technology Disruption บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน นั้น

       ธนาคารกรุงไทย มูลนิธิรักษ์ไทย และเทศบาลตำบลเกาะเต่า ร่วมกับ The Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) ภายใต้การดำเนินงานของ UNDP ประเทศไทย ได้ร่วมมือดำเนินโครงการ Koh Tao, Better Together

       โครงการนี้ตั้งเป้าระดมทุน 1.944 ล้านบาท เพื่อสร้างอาชีพให้คนขับเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กในเทศบาลตำบลเกาะเต่า จำนวน 200 คน ทำความสะอาดและเก็บขยะ โดยมีค่าจ้างเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 - วันที่ 31 มกราคม 2564 รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างยั่งยืน

       นอกจากนี้ ธนาคารได้สนับสนุนโครงการในฐานะผู้บริจาคเริ่มต้น 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้โครงการสามารถขับเคลื่อนและประชาชนในชุมชนเกาะเต่าได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง โดยเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน

       ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมทบทุนผ่านกรุงไทย e-Donation มูลนิธิรักษ์ไทย UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า หรือ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 034-1-81121-1 ชื่อบัญชี มูลนิธิรักษ์ไทย


ดาวน์โหลด
โครงการ Koh Tao, Better Together
โครงการ Koh Tao, Better Together
(0.10 MB) JPG