โครงการ CSR

โครงการ CSR กรุงไทยรักเกาะเต่า
UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า
โครงการ CSR UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า เตรียมความพร้อมชุมชนในการเปิดประเทศรับชาวไทย และชาวต่างชาติที ...
โครงการ CSR เพื่อสังคม กรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย
โครงการกรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย
กรุงไทยร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างอาชีพ ยกระดับสินค้าและบริการ พร้อมเป็น ...
ผักตบบ้านแหลม
ผักตบบ้านแหลม
โครงการ CSR แก้ปัญหาแหล่งน้ำเน่าเสียด้วยการนำผักตบชวามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สร้างประโยชน์ และรายได ...
กรุงไทยรักชุมชนตำบลนางแล
กรุงไทยรักชุมชนตำบลนางแล
กรุงไทยรักชุมชนตำบลนางแล ชุมชนตำบลนางแล ตั้งอยู่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นชุ ...
กรุงไทยรักชุมชนตะเคียนเตี้ย
กรุงไทยรักชุมชนตะเคียนเตี้ย
ทำไมต้อง ชุมชนตะเคียนเตี้ย เมื่อพูดถึงพัทยา ก็จะนึกถึงภาพของเมืองที่มีสีสัน คึกคักไปด้วยนักท่อง ...
โครงการ CSR ชุมชนบ้านแม่กำปอง
กรุงไทยรักชุมชนบ้านแม่กำปอง
โครงการ CSR มอบองค์ความรู้ด้านการเงิน ให้คนในชุมชนได้นำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับก ...