โครงการ CSR

โครงการ CSR กรุงไทยรักเกาะเต่า
UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า
ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ UNDP ประเทศไทย และ มูลนิธิรักษ์ไทย จัดกิจกรรมต่อยอด โครงการ #UNDP กรุงไทยรักเก ...
โครงการ CSR เพื่อสังคม กรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย
โครงการกรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย
จากวิสัยทัศน์ของธนาคาร Growing Together for Sustainability ที่ธนาคารต้องการเติบโตไปพร้อมกับทุก ...
ผักตบบ้านแหลม
ผักตบบ้านแหลม
ช่วงนี้ที่สั่งของออนไลน์เยอะๆ สังเกตมั้ยว่า เราได้วัสดุที่เป็นพลาสติกกันกระแทกมาเยอะเหลือเกิน ...
โครงการ CSR ชุมชนบ้านสนวนนอก
กรุงไทยรักชุมชนบ้านสนวนนอก
ทำไมต้องชุมชนบ้านสนวนนอก ชุมชนบ้านสนวนนอก ตำบล สนวน อำเภอ ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนเขมรโบ ...
โครงการ CSR เพื่อสังคมชุมชนบ้านโคกไคร
กรุงไทยรักชุมชนบ้านโคกไคร
ทำไมต้องชุมชนบ้านโคกไคร ชุมชนบ้านโคกไคร หมู่บ้านเล็กๆ ใน ต.มะลุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา เป็นแหล่ง ...
โครงการ CSR ชุมชนบ้านแม่กำปอง
กรุงไทยรักชุมชนบ้านแม่กำปอง
ทำไมต้องชุมชนบ้านแม่กำปอง ชุมชนบ้านแม่กำปอง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชน ...