กรุงไทย ใจป้ำ

กรุงไทย ใจป้ำ

สมัครออนไลน์ผ่าน Krungthai NEXT สำหรับบุคคลทั่วไป วงเงินสูง
ผ่อนหมื่นละ 10 บาทต่อวัน ไม่ต้องมีคนค้ำ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
checkimg
ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้
checkimg
เพียงมีรายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป
checkimg
ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน
checkimg
กู้ได้ ง่ายๆ ผ่าน แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

กรุงไทย ใจป้ำ

กู้เท่านี้ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่?

อาชีพของคุณคือ
มีรายได้ต่อเดือน
บาท
วงเงินที่ต้องการ
บาท
ผ่อนชำระ
ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12-60 เดือน

เอกสารที่ใช้สมัคร
  1. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
  2. Statement
    • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
    • ผู้ประกอบการร้านค้าย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ สำเนาหนังสือทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า หรือ สำเนาเอกสารที่แสดงอายุกิจการ