สินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่หน่วยงานต้นสังกัดมิได้ทำบันทึกข้อตกลงให้สินเชื่อเป็นสวัสดิการ

สินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ (หน่วยงานที่ไม่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร)

สินเชื่อเงินก้อน ใช้จ่ายตามใจ
สินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่หน่วยงานต้นสังกัดมิได้ทำบันทึกข้อตกลงให้สินเชื่อเป็นสวัสดิการ

สินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ (หน่วยงานที่ไม่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร)

สินเชื่อเงินก้อน ใช้จ่ายตามใจ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
checkimg
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
checkimg
กู้ง่าย เพียงมีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย

สินเชื่ออเนกประสงค์ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่หน่วยงานต้นสังกัดมิได้ทำบันทึกข้อตกลงให้สินเชื่อเป็นสวัสดิการ

คุณสมบัติผู้กู้

 1. ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป
 2. อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 3. มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพียงพอต่อการจ่ายเงินกู้
 4. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
 5. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

 • เป็นบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานต้นสังกัดเดียวกับผู้ขอกู้ แต่ไม่จำเป็นต้องทำงานในสถานที่เดียวกัน 
 • อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 4. Statement บัญชีเงินฝาก

คำถามที่พบบ่อย

 • กรณีบุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน สูงสุด 5 ปี
 • กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สูงสุด 15 ปี
 • กรณีบุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน  ไม่เกินมูลค่าของหลักประกัน

ต้องมีเงินเดือนผ่านบัญชีกับธนาคารกรุงไทย

ระยะเวลากู้กี่ปี

 • กรณีบุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน สูงสุด 5 ปี
 • กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สูงสุด 15 ปี

วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่

 • กรณีบุคคลค้ำประกัน/ยกเว้นบุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน  ไม่เกินมูลค่าของหลักประกัน

ต้องมีเงินเดือนผ่านธนาคารหรือไม่

ต้องมีเงินเดือนผ่านบัญชีกับธนาคารกรุงไทย