สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

มีเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย ก็ขอสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ได้
สูงสุด 15 เท่าของเงินเดือน คิดดอกเบี้ยตามจริงที่ใช้
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เงินสดสำรองพร้อมใช้
วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน* (ขึ้นอยู่กับ MOU ที่หน่วยงานลูกค้าทำไว้กับธนาคาร)
checkimg
สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ
มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ทำได้
checkimg
คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินใช้จริง
ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ
อัตราดอกเบี้ย

ผู้ขอกู้และอัตราดอกเบี้ย
1. มีคนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน
MRR + 3.5%
2. ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน
- ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ*
MRR + 5.5%
3. ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน
- พนักงานเอกชน (หน่วยงานมี MOU)
MRR + 6.0%
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
วงเงินกู้ที่ให้

หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
สูงสุด 15 เท่า ของเงินเดือน สูงสุด 5 เท่า ของเงินเดือน
หน่วยงานเอกชน
สูงสุด 10 เท่า ของเงินเดือน ให้ใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5Plus วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน
สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อเรา
กรุณากรอกข้อมูล และช่องทาง
ที่สะดวกให้กรุงไทยติดต่อกลับ

คุณสมบัติผู้กู้
1) ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ

เงินเดือน เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน
หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย
ตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน
หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย
ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน

2) พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

เงินเดือน เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน
หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย
ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน
หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย
ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน
เงื่อนไขเพิ่มเติม
  • มีอายุสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และระยะเวลาจ้างเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • มีอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

3) พนักงานบริษัทเอกชน (พนักงานประจำบริษัท)

เงินเดือน เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน
หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย
ตั้งแต่ 18,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน
หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย
ให้ใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5Plus

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
  1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
  4. Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีอื่นเพื่อการพิจารณาได้
เพื่อความอุ่นใจของลูกค้า
ลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาเงินกู้สามารถทำประกันกลุ่ม*ได้ ด้วยข้อเสนอเบี้ยประกันที่ต่ำและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

*การทำประกันกลุ่มเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าและไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ วงเงินกู้สูงสุดถึง 12 เท่าของเงินเดือน | KTB สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ มีเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย. เงินสดสำรองพร้อมใช้วงเงินกู้ สูงสุด 12 เท่าของเงินเดือน. สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ. คิดดอกเบี้ยตามจริงที่ใช้. เงินกู้ด่วน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ, สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน, เงินกู้ในระบบ, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก, สินเชื่อเงินด่วน, เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ, สินเชื่อธนวัฏ, กู้เงินธนวัฏ

คำถามที่พบบ่อย

ต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย จึงจะสามารถสมัครใช้บริการได้

ไม่สามารถขอกู้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏได้ ให้ใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน

ค่าธรรมเนียมรายปีสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏจะเรียกเก็บทุกปี ปีละ 200 บาท สามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/22

คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันเฉพาะยอดหนี้และจำนวนวันที่ใช้

ต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยหรือไม่

ต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย จึงจะสามารถสมัครใช้บริการได้

พนักงานหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานไม่ได้มี MOU กับธนาคารกรุงไทย สามารถขอกู้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏได้หรือไม่

ไม่สามารถขอกู้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏได้ ให้ใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน

ค่าธรรมเนียมธนวัฎ เรียกเก็บทุกกี่ปี สามารถดูได้จากที่ไหน

ค่าธรรมเนียมรายปีสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏจะเรียกเก็บทุกปี ปีละ 200 บาท สามารถเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลได้ที่ https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/22

การคิดอกเบี้ยของสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ คิดอย่างไร?

คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันเฉพาะยอดหนี้และจำนวนวันที่ใช้