ติดปีกธุรกิจเมกะเทรนด์โลก สินเชื่อเพื่อการปรับตัว

สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่ 3 วงเงินสินเชื่อเพื่อการปรับตัว

สำหรับธุรกิจที่ต้องการเสริมศักยภาพให้สอดรับกับบริบทโลกใหม่
มาตรการทางการเงิน
เพื่อสนับสนุนการปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจ

สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่ 3 วงเงินสินเชื่อเพื่อการปรับตัว


กระแสดิจิตอลเทคโนโลยี
DIGITAL TECHNOLOGY
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
GREEN BUSINESS
นวัตกรรมแห่งอนาคต
INNOVATION
อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ≤5% ต่อปี
วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อราย
150 ล้านบาท

รวมวงเงินซอฟต์โลนและสินเชื่อฟื้นฟูทั้งหมด
ยกเว้นดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
ผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี
หลักประกัน ประกอบการขอวงเงินสินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์ เงินฝาก, การค้ำประกันจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)


คุณสมบัติลูกค้า
  • ลูกค้ารายเดิมของธนาคารวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 500 ล้านบาท
  • ลูกค้ารายใหม่ที่ไม่มีวงเงินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่ง ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และไม่เป็น NPL 31 ธันวาคม 2562

สนใจเข้าร่วมมาตรการ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขา หรือ หน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของท่าน
หรือ Krungthai Contact Center 02-111-1111

 หมายเหตุ :
  • เกณฑ์การพิจารณาวงเงินสินเชื่อเพื่อการปรับตัวและคุณสมบัติลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ขึ้นกับหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
  • สำหรับวงเงินสินเชื่อ SME ขนาดเล็ก (วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย) สามารถขอผ่านมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูระยะที่ 2 ได้ตามปกติ

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ อ่านเพิ่มเติม ได้ที่นี่