กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ มาตรการช่วยเหลือพิเศษ

กรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ
มาตรการช่วยเหลือพิเศษ

กรุงไทย เคียงข้างไทย
เคียงข้างคุณ
มาตรการช่วยเหลือพิเศษ

สำหรับลูกค้าบุคคล เเละ ลูกค้าธุรกิจ
ที่ขาดสภาพคล่อง
เเละได้รับผลกระทบ จากวิกฤตเศรษฐกิจ
ตามมาตรการของ ธปท.
เพื่อแก้หนี้อย่างยั่งยืน

ลด
อัตราดอกเบี้ย
ลด
ค่างวดการชำระหนี้

แบบ Step Up
พัก
ชำระเงินต้น

เเละชำระเฉพาะดอกเบี้ย
เปลี่ยนประเภทหนี้

วงเงินกู้หมุนเวียน (Revolving Loan)
เป็นวงเงินกู้เเบบมีกำหนด
ระยะเวลา (Term Loan)
ผ่อนสบาย ๆ เเบบมีกำหนดระยะเวลา
หรือ มาตรการอื่น ๆ

เช่น การขอปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ โดยการโอนทรัพย์ชำระหนี้
การเเปลงหนี้เป็นทุน การเพิ่มสภาพคล่อง
หรือ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ เป็นต้น


สนใจเข้าร่วมมาตรการ
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

• สาขา หรือ หน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของท่าน
• Krungthai Contact Center 02-111-1111


เงื่อนไข
  • มาตรการของธปท.เพื่อแก้หนี้อย่างยั่งยืนตามความสามารถที่แท้จริงของลูกค้า
  • ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการฯจะต้องเป็นลูกค้า ที่มีบัญชีสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทย
  • เงื่อนไข เกณฑ์พิจารณา เเละผลการอนุมัติให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามที่ธนาคารพิจารณา