มาตรการช่วยเหลือโควิด - ธนาคารกรุงไทย

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่ม
ให้ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

#ติดปีกไทยสู่ความยั่งยืน
ธนาคารกรุงไทยพร้อมเคียงข้าง
และให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจของธนาคาร ดังนี้

มาตรการช่วยเหลือพิเศษเพื่อแก้หนี้อย่างยั่งยืน

สำหรับลูกค้าประเภทบุคคล เเละ ลูกค้าธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ผ่านเครื่องมือช่วยเหลือทางการเงินที่ครอบคลุม

ลด
อัตราดอกเบี้ย
ลด
ค่างวดการชำระหนี้

แบบ Step Up
พัก
ชำระเงินต้น

เเละชำระเฉพาะดอกเบี้ย
เปลี่ยนประเภทหนี้
หรือ มาตรการอื่น ๆ

ทั้งนี้ เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ธนาคารจะพิจารณาตามความสามารถที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งมั่นใจว่า จะสามารถช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องการแก้ปัญหาสภาพคล่อง ลดภาระค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการแก้หนี้อย่างมีระบบให้ลูกค้าธนาคารได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว


ลงทะเบียนเข้าร่วม
มาตรการช่วยเหลือพิเศษ
อ่านรายละเอียด
เพิ่มเติม


มาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าธุรกิจ SME
มาตรการที่ 1

โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย (Multi-creditors)

เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการ “ทางด่วนแก้หนี้” และขยายเวลาเข้าร่วมโครงการถึง 31 ธ.ค. 66 จากโครงการเดิม DR BIZ การเงินร่วมใจธุรกิจไทยมั่นคง


ลด
การผ่อนชำระ

ตามความสามารถของลูกค้า

ยืด
ระยะเวลาผ่อนชำระหนี้

ตามความเหมาะสม

เสริม
สภาพคล่อง

ตามศักยภาพของลูกค้า


ลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการ Multi-creditors
อ่านรายละเอียด
เพิ่มเติม

มาตรการที่ 2

 มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู


ดอกเบี้ยพิเศษ
เฉลี่ย 2 ปี ไม่เกิน 2% ต่อปี

ผ่อนนาน
สูงสุด 10 ปี

ค้ำประกัน
โดย บสย. สูงสุด 10 ปีสนใจเข้าร่วมมาตรการ หรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
• ธ.กรุงไทย ทุกสาขา หรือ หน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของท่าน
• Krungthai Contact Center 02-111-1111


โควิด-19 โจทย์ใหม่ท้าทาย
ที่ SME ต้องเผชิญ
#เคียงข้างธุรกิจคุณ

ในวันที่ต้องการเพื่อน...ที่รู้ใจ
ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
กรุงไทยพร้อมเคียงข้าง ช่วยเต็มที่
ด้วย 7 มาตรการช่วยลูกค้า
ให้ก้าวผ่านอุปสรรคอย่างมั่นคง

#กรุงไทยSME #เคียงข้างธุรกิจคุณ‘ปานวิมาน’ ไม่ว่าวิกฤติไหน ก็มีกรุงไทยก้าวไปด้วยกัน #เคียงข้างธุรกิจคุณ