การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) - ธนาคารกรุงไทย

การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)

การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending)
ธนาคารกรุงไทยพร้อมเคียงข้างและเสริมสร้างโอกาสทางการเงินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ธนาคารจะพิจารณาตามความสามารถที่แท้จริงของลูกค้า
ซึ่งมั่นใจว่า จะสามารถช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องการแก้ปัญหาสภาพคล่อง ลดภาระค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการแก้หนี้อย่างมีระบบให้ลูกค้าธนาคารได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวสนใจเข้าร่วมโครงการมาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน
ติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา


Krungthai Contact Center
โทร 02 111 1111 กด 99