สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus

ทำงานเอกชนก็ขอสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ได้ง่ายๆ วงเงินสูงสุด
5 เท่าของรายได้ เพียงรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สินเชื่อสำหรับคนทำงานเอกชน
ที่ได้เงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
checkimg
สินเชื่อแบบเงินกู้วงเงินหมุนเวียน
checkimg
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
checkimg
เงินด่วนทันใจ ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักประกัน

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติผู้กู้
  1. พนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  2. รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
  3. อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  4. อายุไม่เกิน 60 ปี
เอกสารที่ใช้สมัคร
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
  4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
  5. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจารณาได้
  6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

สินเชื่อธนวัฏ 5 Plus สินเชื่อแบบเงินกู้วงเงินหมุนเวียน | ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อธนวัฏ 5 Plus สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก. สำหรับพนักงานเอกชน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย. วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 1 ล้านบาท. เงินด่วน ดอกเบี้ยต่ำ เงินกู้ด่วน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ, สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน, เงินกู้ในระบบ, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก, สินเชื่อเงินด่วน

คำถามที่พบบ่อย

เนื่องจากลูกค้ามีบัญชีที่รับเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงไทย ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีเงินเดือนแบบอัตโนมัติ