สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย Smart Money ได้เงินเร็ว mobile banner

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สินเชื่อเงินสดวงเงินสูง ดอกเบี้ยถูกใจ ไม่ต้องค้ำประกัน
สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย Smart Money ไม่ต้องค้ำประกัน mobile banner

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สินเชื่อเงินสดวงเงินสูง ดอกเบี้ยถูกใจ ไม่ต้องค้ำประกัน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
กู้ได้ทั้งพนักงานประจำ และผู้ประกอบการรายย่อย
checkimg
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
checkimg
ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยก็กู้ได้ เพียงมีรายได้  30,000 บาท ขึ้นไป
checkimg
ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย Smart Money ได้เงินล้าน

คุณสมบัติผู้กู้

เงินเดือน / รายได้ประจำ
(บาท)

ดอกเบี้ย

วงเงินกู้
(บาท)

บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ

30,000

20%

วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่า ของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป

30,000

24%

วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่า ของรายได้สุทธิ
(เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 เดือน)สูงสุดไม่เกิน 0.5 ล้านบาท


กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

*เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด I อัตราดอกเบี้ยปกติอยู่ระหว่าง 20% ต่อปี ถึง 24% ต่อปี

กู้เท่านี้ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่?

อาชีพของคุณคือ
มีรายได้ต่อเดือน
บาท
วงเงินที่ต้องการ
บาท
ผ่อนชำระ
เอกสารที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 5. Statement
  • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
  • เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
 6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money กู้เงินง่าย ได้เงินเร็ว | ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย Smart Money กู้เงินง่าย ได้เงินเร็ว ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท เงินกู้ด่วน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ, สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน, เงินกู้ในระบบ, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก, สินเชื่อเงินด่วน, เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

คำถามที่พบบ่อย

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

เป็นแบบลดต้นลดดอก

 • ผู้ที่มีรายได้ประจำ : ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1.0 ล้านบาท
 • ผู้มีรายไก้จากการประกอบธุรกิจ : ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ สูงสุด 500,000 บาท

สามารถสมัครได้

สามารถสมัครได้ ไม่จำเป็นต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย

ช่องทางการสมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

อัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้น ลดดอก หรือไม่

เป็นแบบลดต้นลดดอก

วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่

 • ผู้ที่มีรายได้ประจำ : ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1.0 ล้านบาท
 • ผู้มีรายไก้จากการประกอบธุรกิจ : ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ สูงสุด 500,000 บาท

กลุ่มราชการ และรัฐวิสาหกิจ สามารถสมัครใช้บริการได้หรือไม่

สามารถสมัครได้

ผู้กู้ไม่ได้รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย สามารถสมัครสินเชื่อได้หรือไม่

สามารถสมัครได้ ไม่จำเป็นต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย