สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย Smart Money กู้เงินง่าย ได้เงินเร็ว mobile banner

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สินเชื่อเงินสดวงเงินสูง ดอกเบี้ยถูกใจ ไม่ต้องค้ำประกัน
สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย Smart Money กู้เงินง่าย ไม่ต้องค้ำประกัน mobile banner

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สินเชื่อเงินสดวงเงินสูง ดอกเบี้ยถูกใจ ไม่ต้องค้ำประกัน

checkimg
กู้ได้ทั้งพนักงานประจำ และผู้ประกอบการรายย่อย
checkimg
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
checkimg
ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยก็กู้ได้ เพียงมีรายได้  30,000 บาท ขึ้นไป
checkimg
ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย Smart Money กู้เงินง่าย ได้เงินล้าน

คุณสมบัติผู้กู้

เงินเดือน / รายได้ประจำ
(บาท)

ดอกเบี้ย

วงเงินกู้
(บาท)

บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ

30,000

20%

วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่า ของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป

30,000

24%

วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่า ของรายได้สุทธิ
(เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 เดือน)สูงสุดไม่เกิน 0.5 ล้านบาท


กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

*เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด I อัตราดอกเบี้ยปกติอยู่ระหว่าง 20% ต่อปี ถึง 24% ต่อปี

กู้เท่านี้ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่?

อาชีพของคุณคือ
มีรายได้ต่อเดือน
บาท
วงเงินที่ต้องการ
บาท
ผ่อนชำระ
เอกสารที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 5. Statement
  • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
  • เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
 6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money กู้เงินง่าย ได้เงินเร็ว | ธนาคารกรุงไทย สินเชื่อส่วนบุคคลกรุงไทย Smart Money กู้เงินง่าย ได้เงินเร็ว ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินสูงสุดถึง 1 ล้านบาท เงินกู้ด่วน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ, สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน, เงินกู้ในระบบ, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก, สินเชื่อเงินด่วน, เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

คำถามที่พบบ่อย

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

เป็นแบบลดต้นลดดอก

 • ผู้ที่มีรายได้ประจำ : ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1.0 ล้านบาท
 • ผู้มีรายไก้จากการประกอบธุรกิจ : ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ สูงสุด 500,000 บาท

สามารถสมัครได้

สามารถสมัครได้ ไม่จำเป็นต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย

ช่องทางการสมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

อัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้น ลดดอก หรือไม่

เป็นแบบลดต้นลดดอก

วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่

 • ผู้ที่มีรายได้ประจำ : ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1.0 ล้านบาท
 • ผู้มีรายไก้จากการประกอบธุรกิจ : ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ สูงสุด 500,000 บาท

กลุ่มราชการ และรัฐวิสาหกิจ สามารถสมัครใช้บริการได้หรือไม่

สามารถสมัครได้

ผู้กู้ไม่ได้รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย สามารถสมัครสินเชื่อได้หรือไม่

สามารถสมัครได้ ไม่จำเป็นต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย