สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ

สินเชื่ออเนกประสงค์
สำหรับพนักงานราชการ

สินเชื่อข้าราชการกู้ง่าย เพียงแค่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
checkimg
สะดวกเพียงหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือน
checkimg
กู้ง่าย เพียงมีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ
สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
คุณสมบัติผู้กู้
  1. เป็นพนักงานราชการที่มีสัญญาจ้าง เงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
  2. มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพียงพอต่อการจ่ายเงินกู้
  3. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
  4. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
  5. มีบุคคลค้ำประกัน
คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน
  • พนักงานราชการ ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ที่ทำงานในหน่วยงานต้นสังกัดเดียวกับผู้ขอกู้ แต่ไม่จำเป็นต้องทำงานในสถานที่เดียวกัน 
การจ่ายเงินกู้
  • เป็นเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา สามารถผ่อนได้ไม่เกิน 4 ปี และไม่เกินอายุในสัญญาจ้าง
เอกสารการสมัคร
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
  2. ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
  3. Statement บัญชีเงินฝาก

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับข้าราชการ กู้ง่าย แค่มีบัญชีเงินเดือนกรุงไทย สินเชื่อสำหรับข้าราชการ สมัครง่าย. วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาท. กู้ง่าย เพียงมีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทย. หักอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือน. เงินกู้ด่วน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ, สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน, เงินกู้ในระบบ, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก, สินเชื่อเงินด่วน, เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ, เงินกู้สำหรับข้าราชการ

คำถามที่พบบ่อย

ต้องมีเงินเดือนผ่านบัญชีกับธนาคารกรุงไทย

ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

สูงสุด 4 ปี

ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป

ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 500,000 บาท

ต้องมีเงินเดือนผ่ายธนาคารหรือไม่

ต้องมีเงินเดือนผ่านบัญชีกับธนาคารกรุงไทย

ต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือไม่

ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

ระยะเวาลากู้กี่ปี

สูงสุด 4 ปี

ต้องมีรายได้เท่าไหร่

ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป

วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่

ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 500,000 บาท