สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

เพียงมีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย ก็รับวงเงินพร้อมใช้ได้ทันที
วงเงินสูง คิดดอกเบี้ยตามจริงที่ใช้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เงินสดสำรองพร้อมใช้
วงเงินกู้สูงสุดถึง 15 เท่าของเงินเดือน* (ขึ้นอยู่กับ MOU ที่หน่วยงานลูกค้าทำไว้กับธนาคาร)
checkimg
สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ
มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ทำได้
checkimg
คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินใช้จริง
ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ
อัตราดอกเบี้ย


*ยกเว้นผู้ค้ำประกัน กรณีผู้กู้มีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือน สำหรับบุคคลากรภาครัฐ 80,000 บาทต่อเดือน สำหรับพนักงานเอกชน เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนดวงเงินกู้ที่ให้

หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
สูงสุด 15 เท่า ของเงินเดือน สูงสุด 5 เท่า ของเงินเดือน
หน่วยงานเอกชน
สูงสุด 10 เท่า ของเงินเดือน วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่า ของเงินเดือน

หมายเหตุ: อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง MRR +3.50% ต่อปี ถึง MRR +9.00% ต่อปี | อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR = 7.57% ต่อปี (ณ วันที่ 20 พ.ย. 66) | อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ | วงเงินสูงสุด 15 เท่า สำหรับกรณีที่หน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร (MOU) | เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อเรา
กรุณากรอกข้อมูล และช่องทาง
ที่สะดวกให้กรุงไทยติดต่อกลับ

คุณสมบัติผู้กู้
1) ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ

เงินเดือน เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน
หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย
ตั้งแต่ 13,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน
หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย
ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 15% ของเงินเดือน

2) พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

เงินเดือน เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน
หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย
ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน
หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย
ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน
เงื่อนไขเพิ่มเติม
  • มีอายุสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และระยะเวลาจ้างเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • มีอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

3) พนักงานบริษัทเอกชน (พนักงานประจำบริษัท)

เงินเดือน เงินคงเหลือในบัญชีในแต่ละเดือน
หน่วยงานมี MOU กับธนาคารกรุงไทย
ตั้งแต่ 18,000 บาท ขึ้นไป อย่างน้อย 25% ของเงินเดือน
หน่วยงานไม่มี MOU กับธนาคารกรุงไทย
ให้ใช้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5Plus

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
  1. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
  4. Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีอื่นเพื่อการพิจารณาได้
เพื่อความอุ่นใจของลูกค้า
ลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาเงินกู้สามารถทำประกันกลุ่ม*ได้ ด้วยข้อเสนอเบี้ยประกันที่ต่ำและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

*การทำประกันกลุ่มเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าและไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ วงเงินกู้สูงสุดถึง 12 เท่าของเงินเดือน | KTB สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ มีเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย. เงินสดสำรองพร้อมใช้วงเงินกู้ สูงสุด 12 เท่าของเงินเดือน. สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ. คิดดอกเบี้ยตามจริงที่ใช้. เงินกู้ด่วน, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ, สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน, เงินกู้ในระบบ, เงินกู้ดอกเบี้ยถูก, สินเชื่อเงินด่วน, เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ, สินเชื่อธนวัฏ, กู้เงินธนวัฏ

คำถามที่พบบ่อย

ไม่มี

ได้ โดยลูกค้าต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย

คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันเฉพาะยอดหนี้และจำนวนวันที่ใช้

ต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย จึงจะสามารถสมัครใช้บริการได้

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปีหรือไม่

ไม่มี

หน่วยงานไม่ได้มี MOU กับธนาคารกรุงไทย สามารถขอกู้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏได้หรือไม่

ได้ โดยลูกค้าต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย

การคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ คิดอย่างไร?

คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันเฉพาะยอดหนี้และจำนวนวันที่ใช้

ต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยหรือไม่

ต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย จึงจะสามารถสมัครใช้บริการได้