ประกันภัยทรัพย์สิน

ประกันภัยสำหรับธุรกิจ ของ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
ประกันภัยสำหรับธุรกิจ
ของ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
ครอบคลุมทุกความคุ้มครองธุรกิจของคุณ ทำประกันภัยสำหรับธุรกิจไว้ อุ่นใจกว่า
ประกันภัย กรุงไทย เอสเอ็มอี พลัส ของ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
ประกันภัย กรุงไทย เอสเอ็มอี พลัส ของ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
ประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สิน ดูแลและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME อุ่นใจนานขึ้น
ประกันภัยทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย (ประกันภัยบ้านมั่นใจ)
ประกันภัยทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย
(ประกันภัยบ้านมั่นใจ)
คุ้มครองทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยให้มั่นใจหายห่วงทั้ง ไฟไหม้, โจรกรรม และภัยธรรมชาติ
ประกันอัคคีภัยบ้านสำหรับลูกค้าทั่วไปเพื่อบ้านที่ปลอดภัย
ประกันอัคคีภัยบ้านปลอดภัย สำหรับลูกค้าทั่วไป (บ้านปลอดภัย)
ดูแลคุ้มครองที่อยู่อาศัย จากภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน คุ้มครองภัยธรรมชาติสูงสุด 100,000 บาท
ประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน กรุงไทยบ้านสุขใจ
ประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน กรุงไทยบ้านสุขใจ
จัดเต็ม ทุกความคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้าน พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
เลือกประกันอุบัติเหตุที่คุณต้องการ

คุ้มครองทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย มั่นใจหายห่วงทั้งไฟไหม้ โจรกรรมและภัยธรรมชาติ

คำถามที่พบบ่อย

ประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองอะไรบ้าง

เสียหาย จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ยวดยานพาหนะ สัตว์พาหนะ อากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) เสียหายจากลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดคลื่นใต้น้ำ สึนามิ ลูกเห็บ

ผู้สมัครต้องตรวจทรัพย์สินก่อนหรือไม่

ไม่จำเป็น