ประกันคุ้มครองสินเชื่อ

ประกันสินเชื่อเบาใจ
ประกันสินเชื่อเบาใจ
ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
ประกันสินเชื่อสบายใจ
ประกันสินเชื่อสบายใจ
คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง
ประกันสินเชื่อมีสุข
ประกันสินเชื่อมีสุข
คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ มีเงินชดเชยเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
กรุงไทย สินเชื่อปลอดภัย
กรุงไทย สินเชื่อปลอดภัย
ชดเชยยอดค้างชำระหนี้สินเชื่อของธนาคาร เมื่อผู้เอาประกันภัยต้องเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยด้วยโรคร้าย
PA Happy Protection Plus
PA Happy Protection Plus
สุขใจ ไร้กังวล จากภาระหนี้
เลือกประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อที่คุณต้องการ

หมดห่วง ครอบครัวไม่มีภาระ พร้อมความคุ้มครองแบบจัดเต็ม

คำถามที่พบบ่อย

ประกันคุ้มครองสินเชื่อคืออะไร

ประกันคุ้มครองสินเชื่อ หรือประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อ ซึ่งก็มีความหมายตรงตัวคือ เป็นการประกันความเสี่ยงในการชำระหนี้ ซึ่งประกันนี้จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้กู้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับผู้กู้ก่อนสัญญาสินเชื่อจะสิ้นสุด พูดง่ายๆก็คือหากเกิดเรื่องไม่คาดฝันกับผู้กู้ ในระหว่างที่ยังคงมีหนี้ค้างชำระ บริษัทประกันก็จะรับภาระชำระเงินกู้ส่วนที่เหลืออยู่แทนผู้กู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่อยู่ข้างหลังผู้กู้ ไม่ต้องมารับภาระแทนผู้กู้ และจะสร้างความสบายใจให้แก่ผู้กู้ได้เช่นกัน

ความคุ้มครองเป็นอย่างไรบ้าง

ส่วนใหญ่แล้ว ประกันคุ้มครองสินเชื่อจะให้จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าจำนวนวงเงินของการทำสินเชื่อ และระยะเวลาคุ้มครองจะไม่น้อยกว่าระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองจากการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หรือ เสียชีวิต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่เงื่อนไขของแต่ละบริษัท ฉะนั้นจึงควรอ่านและทำความเข้าใจในเงื่อนไขของประกันโดยเฉพาะสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ฯ