ประกันอุบัติเหตุ - ประกันภัย ไซเบอร์ ช้อปฟิน ธนาคารกรุงไทย

ประกันภัย ไซเบอร์ ช้อปฟิน

ช้อปออนไลน์อย่างมั่นใจ ปลอดภัยด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุม
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ให้ความคุ้มครองการถูกโจรกรรมเงินในบัญชี
พร้อมให้ความคุ้มครองการกู้ข้อมูล และ/หรือ การล้างข้อมูลบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
checkimg
ให้ความคุ้มครองการทุจริตจากการซื้อผลิตภัณฑ์
หรือขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางออนไลน์
checkimg
สมัครประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ได้แล้ววันนี้

ประกันภัย ไซเบอร์ ช้อปฟิน
แผนสำหรับลูกค้าทั่วไป


จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน
Super Saver
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 6
1. การโจรกรรมเงินทางอินเตอร์เน็ต
(Theft of Funds)
5,000 10,000 30,000 50,000 100,000 200,000
2. การซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
(Online Shopping)
2,500 5,000 10,000 15,000 30,000 50,000
3. การเปลี่ยนฮาร์ดแวร์บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
(Replacement of Hardware)
- - - - 10,000 20,000
4. การกู้ข้อมูล และ/หรือ การล้างข้อมูลบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
(Data Restoration/Malware Decontamination)
- - - - 10,000 20,000
ทุนประกันภัยรวมสูงสุดต่อปี
5,000 10,000 30,000 50,000 100,000 200,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ต่อปี
79 175 430 685 1,585 2,982

แผนสำหรับลูกค้า
ผู้ประกอบอาชีพค้าขายสินค้า
ผ่านช่องทาง Online


จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
1. การโจรกรรมเงินทางอินเตอร์เน็ต
(Theft of Funds)
10,000 30,000 50,000 100,000 150,000 200,000
2. การขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
(Online Sales)
5,000 10,000 15,000 30,000 40,000 50,000
3. การเปลี่ยนฮาร์ดแวร์บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
(Replacement of Hardware)
- - - 10,000 20,000 20,000
4. การกู้ข้อมูล และ/หรือ การล้างข้อมูลบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล
(Data Restoration/Malware Decontamination)
- - - 10,000 20,000 20,000
5. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอันเกิดจากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเตอร์เน็ต
(Privacy Breach and Data Breach Liability)
- - - 100,000 150,000 200,000
ทุนประกันภัยรวมสูงสุดต่อปี
10,000 30,000 50,000 100,000 150,000 200,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ต่อปี
175 430 685 2,122 3,196 4,056

 เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย  

 1. ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
 2. ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ได้ 1 ฉบับ ต่อ 1 ราย
 3. กรมธรรม์มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 8 ชั่วโมงแรก นับจากเวลาที่กรมธรรม์เริ่มคุ้มครอง
 4. กรมธรรม์อยู่ใต้อำนาจศาลไทย และขอบเขตความคุ้มครองศาลไทย
 5. การโจรกรรมเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ คุ้มครองเฉพาะสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
 6. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองการพนัน สินค้า หรือบริการที่ผิดกฎหมาย
 7. กรมธรรม์ไม่คุ้มครองสินค้าดิจิตอลที่สามารถส่งผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) เพลง และเกมส์ เป็นต้น
 8. กรมธรรม์นี้ไม่คุ้มครองการสูญเสีย การใส่ผิดที่ การทำลาย การดัดแปลง สภาพไม่พร้อมใช้งาน การไม่สามารถเข้าถึงได้ และ/หรือ ความล่าช้าในการซื้อขายเงินตราเข้ารหัสลับ (Cryptocurrency) เช่น บิทคอยน์ (Bitcoin) อีเธอเรียม (Ethereum) ริพเพิ่ล (Ripple) ไอโอทีเอ (IOTA) อีโอเอส (EOS) เนม (Nem) เทเธอร์ (Tether) หรือ การเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้กุญแจรหัสคนละตัวกัน และกุญแจส่วนตัวซึ่งใช้ถอดรหัสข้อมูล ซึ่งใช้ร่วมกับเงินตราเข้ารหัสลับ
ข้อควรรู้ 
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • ผลประโยชน์เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548