กรุงไทย สุขภาพสุขใจ

กรุงไทย สุขภาพสุขใจ

ประกันสุขภาพที่คุ้มครองครอบคลุม ด้วยเบี้ยประกันที่คุ้มค่า
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก (ตามแผนประกัน)
checkimg
เบี้ยประกันคุ้มค่า คุ้มครองแบบเหมาจ่าย
ทั้งผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไป ไม่ต้องสำรองจ่าย มีบัตรประกันสุขภาพ (Care Card)
checkimg
เบี้ยประกันสามาถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

กรุงไทย สุขภาพสุขใจ
ข้อตกลงความคุ้มครอง

กรุงไทย สุขภาพสุขใจ
แผน 1
(KPI)
แผน 2
(KPI)
แผน 3
(TIP)
แผน 4
(TIP)
การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ผลประโยชน์แบบผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดต่อปี
100,000 200,000 100,000 200,000
ผลประโยชน์แบบผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดต่อโรค หรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
25,000 50,000 25,000 50,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ ต่อวัน
5,000 5,000 5,000 5,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ต่อวัน (รวมสูงสุด 365 วัน)
10,000 10,000 10,000 10,000
1.2 ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล)
ตามจริง ตามจริง ตามจริง ตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
5,000 5,000 5,000 5,000
ค่าบริการรถพยาบาลต่อการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง
ตามจริง ตามจริง ตามจริง ตามจริง
ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ
ตามจริง ตามจริง ตามจริง ตามจริง
ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด (กรณีมีการผ่าตัด)
ตามจริง ตามจริง ตามจริง ตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ 1 ครั้ง / วัน (สูงสุด 180 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง)
ตามจริง ตามจริง ตามจริง ตามจริง
การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ค่าปรึกษาแพทย์ และค่ายา 1 ครั้ง / วัน สูงสุด 30 ครั้ง / ปี
- - - -
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
50,000 50,000 50,000 50,000
กรุงไทย สุขภาพสุขใจ พลัส
แผน 1
(KPI)
แผน 2
(KPI)
แผน 3
(TIP)
แผน 4
(TIP)
การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ผลประโยชน์แบบผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดต่อปี
300,000 300,000 300,000 300,000
ผลประโยชน์แบบผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดต่อโรค หรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
75,000 75,000 75,000 75,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ ต่อวัน
5,000 5,000 5,000 5,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ต่อวัน (รวมสูงสุด 365 วัน)
10,000 10,000 10,000 10,000
1.2 ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไป
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล)
ตามจริง ตามจริง ตามจริง ตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
5,000 5,000 5,000 5,000
ค่าบริการรถพยาบาลต่อการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง
ตามจริง ตามจริง ตามจริง ตามจริง
ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ
ตามจริง ตามจริง ตามจริง ตามจริง
ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด (กรณีมีการผ่าตัด)
ตามจริง ตามจริง ตามจริง ตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ 1 ครั้ง / วัน (สูงสุด 180 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง)
ตามจริง ตามจริง ตามจริง ตามจริง
การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ค่าปรึกษาแพทย์ และค่ายา 1 ครั้ง / วัน สูงสุด 30 ครั้ง / ปี
1,000 2,000 1,000 2,000
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
50,000 50,000 50,000 50,000


เบี้ยประกัน
กรุงไทย สุขภาพสุขใจ
แผน 1 (KPI) แผน 2 (KPI) แผน 3 (TIP) แผน 4 (TIP)
อายุ 1 เดือน - 6 ปี (KPI)
อายุ 6 เดือน - 6 ปี (TIP)
9,700 13,550 10,800 15,200
อายุ 7 - 15 ปี
7,550 9,400 6,500 9,100
อายุ 16 - 30 ปี
5,700 7,100 5,400 7,000
อายุ 31 - 40 ปี
5,400 7,550 5,500 7,700
อายุ 41 - 50 ปี
6,150 7,950 6,300 8,100
อายุ 51 - 60 ปี
7,900 11,150 8,600 12,100
อายุ 61 - 70 ปี (KPI)
อายุ 61-65 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี) (TIP)
11,200 15,750 11,800 16,600
เบี้ยประกัน
กรุงไทย สุขภาพสุขใจ พลัส
แผน 1 (KPI) แผน 2 (KPI) แผน 3 (TIP) แผน 4 (TIP)
อายุ 1 เดือน - 6 ปี (KPI)
อายุ 6 เดือน - 6 ปี (TIP)
22,050 29,600 25,100 33,900
อายุ 7 - 15 ปี
15,700 21,250 15,100 20,400
อายุ 16 - 30 ปี
11,850 16,000 11,700 15,800
อายุ 31 - 40 ปี
12,550 16,950 12,800 17,300
อายุ 41 - 50 ปี
13,750 18,150 14,000 18,500
อายุ 51 - 60 ปี
18,400 24,850 20,000 27,000
อายุ 61 - 70 ปี (KPI)
อายุ 61-65 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี) (TIP)
26,050 35,150 27,400 37,000

รายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับประกันภัย
โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อายุรับประกันภัย
 • 1 เดือน – 70 ปี (KPI)
 • 6 เดือน – 65 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี) (TIP)
คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
การปรับอัตราค่าเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ
มีการปรับเปลี่ยนตามอายุที่เพิ่มขึ้น
การกรอกใบคำขอเอาประกันภัยและการตรวจสุขภาพ
ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และตอบคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยทุกราย
กรณีผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ คือ อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ (นับวัน เดือน ปีเกิดคำนวณ)
ไม่ต้องซื้อพร้อมผู้ปกครอง (บิดา หรือมารดา)
ระยะเวลารอคอย (Waiting Period)
 1. จำนวน 30 วัน สำหรับโรคทั่วไป
 2. จำนวน 120 วัน สำหรับโรคดังต่อไปนี้
  - เนื้องอก,ถุงน้ำ,หรือมะเร็งทุกชนิด
  - การตัดทอนซิล,หรือดีนอยด์
  - ริดสีดวงทวาร
  - นิ่วทุกชนิด
  - ไส้เลื่อนทุกชนิด
  - เส้นเลือดขอดที่ขา
  - ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  - เยื้อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  - โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
กรณีเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในสองครั้งหรือมากกว่านั้น ด้วยสาเหตุโรคเดิม
 1. หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกไม่เกิน 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ให้ใช้วงเงินผลประโยชน์ที่เหลืออยู่จากการเข้ารับการรักษาในครั้งแรก
 2. หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรกเกินกว่า 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายให้นับเป็นวงเงินผลประโยชน์ใหม่
เงื่อนไขอื่นๆ
 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับค่าเบี้ยประกันภัย/แผนประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแผนระหว่างปีกรมธรรม์
 3. ขอสงวนสิทธิ์ซื้อได้ไม่เกิน 1 กรมธรรม์ต่อคน
 4. มีบัตรประกันสุขภาพ (Care Card) ให้ผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิได้ที่โรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศ

ข้อควรรู้
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)  หรือบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548