ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

Unit linked - ประกันชีวิตควบการลงทุน iWealthy mobile
ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit linked) iWealthy
คุ้มครอง ปกป้อง สะสมความมั่งคั่งอย่างมั่นคง ภายใต้กรมธรรม์เดียว
ประกันชีวิตควบการลงทุน iInvest
ประกันชีวิตควบการลงทุน iInvest
สะสม ปกป้อง ส่งต่อความมั่งคั่งของคุณอย่างง่ายๆ
เลือกประกันอุบัติเหตุที่คุณต้องการ

คุ้มครอง ปกป้อง สะสมความมั่งคั่ง ภายใต้กรมธรรม์เดียว

คำถามที่พบบ่อย

ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุนคืออะไร

Unit Linked มาจากคำว่า Unit Linked Insurance Policy (ULIP) หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (กรมธรรม์ Unit Linked) คือ การประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งไม่มีการรับประกันมูลค่ากรมธรรม์ เนื่องจากมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจสูงขึ้นหรือต่ำลงตามผลประกอบการของกองทุนรวม

ทำไมต้องประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน

เนื่องจากกรมธรรม์ Unit Linked เป็นการรวมกันของ 2 ผลิตภัณฑ์ นั่นคือ กรมธรรม์ประกันชีวิตและการลงทุนในหน่วยลงทุน กรมธรรม์ชนิดนี้จึงเป็นการเพิ่มความสะดวกสบาย (one-stop-service) สำหรับลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะได้รับคุณภาพบริการที่ดีขึ้น เช่น การเปิดเผยข้อมูล เที่ยงตรง โปร่งใส ตัวแทนขาย (Investment Planner) ที่มีคุณสมบัติมากกว่าตัวแทนขายกรมธรรม์แบบทั่วไป อีกทั้งลูกค้ายังสามารถเลือกลงทุนได้หลากหลายกองทุนโดยไม่จำเป็นต้องทำธุรกรรมหลายที่ และสามารถวางแผนทางการเงินควบคู่กับความคุ้มครองได้ในกรมธรรม์เดียว