ประกันสุขภาพ ประกันมะเร็ง ประกันภัย มะเร็งใจแตก

ประกันภัย มะเร็งใจแตก

ให้ความคุ้มครองแบบ 3 in 1 ด้วยเบี้ยประกันมะเร็งสุดคุ้ม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
คุ้มครองโรคมะเร็งครอบคลุมทุกระยะ
ทั้งระยะไม่ลุกลาม และระยะลุกลาม
checkimg
คุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง
checkimg
เบี้ยประกันมะเร็งเริ่มต้นเพียง 1.16 บาท ต่อวัน
checkimg
สมัครประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ได้แล้ววันนี้

เบี้ยประกันมะเร็ง สุดคุ้ม

แผนประกันมะเร็งและความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง และจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3

ผู้ขอเอาประกันได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรก ว่าเป็นโรคร้ายแรงโรคใดโรคหนึ่ง ต่อไปนี้

 1. โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม หรือระยะลุกลาม (ไม่รวมถึงมะเร็งผิวหนัง)
 2. โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด
 3. โรคหลอดเลือดสมอง
100,000 200,000 300,000
เบี้ยประกันภัยรวม รายปี (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
20 - 30 ปี
423 847 1,269
31 – 40 ปี
924 1,845 2,770
41 – 50 ปี
1,890 3,780 5,670
51 – 6 ปี
2,795 5,600 8,390
61 – 64 ปี
(กรณีต่ออายุเท่านั้น)
4,650 9,300 13,950

เงื่อนไขความคุ้มครอง
 1. เบี้ยประกันภัยปรับเพิ่มตามช่วงอายุ
 2. กรมธรรม์ประกันภัยมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 90 วัน
 3. ในขณะที่ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพิการ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากบริษัท
 4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
ข้อควรรู้
 • รับประกันภัยโดย บมจ. ทิพยประกันภัย 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์