ประกันสุขภาพ– กรุงไทย แคนเซอร์ พลัส

กรุงไทย แคนเซอร์ พลัส

สุขใจกับครอบครัวที่คุณรัก ด้วยประกันที่ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด
ทุกระยะ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้นทุกปี
ปีละ 25% จนถึงปีกรมธรรม์ที่ 5
checkimg
คุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด
รวมทั้งมะเร็งผิวหนัง
checkimg
คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ
ทั้งระยะไม่ลุกลาม และระยะลุกลาม
ประกันสุขภาพ– กรุงไทย แคนเซอร์ พลัส
แผนประกันและความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง และจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1.โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม หรือโรคมะเร็งระยะลุกลาม ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นครั้งแรก (ไม่รวมมะเร็งผิวหนัง)
จำนวนเงินเอาประกันภัย เพิ่มขึ้น ปีละ 25%
ปีกรมธรรม์ประกันภัย ปีที่ 1
250,000 500,000 1,000,000
ปีกรมธรรม์ประกันภัย ปีที่ 2
312,500 625,000 1,250,000
ปีกรมธรรม์ประกันภัย ปีที่ 3
375,000 750,000 1,500,000
ปีกรมธรรม์ประกันภัย ปีที่ 4
437,500 875,000 1,750,000
ปีกรมธรรม์ประกันภัย ปีที่ 5 เป็นต้นไป
500,000 1,000,000 2,000,000
2.โรคมะเร็งผิวหนังชนิดต่าง ๆ
50,000 100,000 200,000
3.ผลประโยชน์เงินทดแทนเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายรายเดือน อาทิเช่น ค่าตรวจวินิจฉัยซ้ำ ค่าผ่าตัดก้อนเนื้อร้าย ค่ารักษาเคมีบำบัดและรังสีบำบัด ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน จ่ายผลประโยชน์ต่อเดือน ติดต่อกัน 5 เดือน เมื่อมีการจ่ายสินไหมทดแทนครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในข้อ 1. ทั้งนี้ ไม่รวมมะเร็งผิวหนัง
12,500 /เดือน สูงสุด 62,500 25,000 /เดือน สูงสุด 125,000 50,000 /เดือน สูงสุด 250,000
อัตราเบี้ยประกันภัยรวม ราย 1 ปี
แผน 1 แผน 2 แผน 3
อายุ 20 – 35 ปี
2,100 4,200 8,400
อายุ 36 – 45 ปี
4,000 8,000 16,000
อายุ 46 – 55 ปี
5,700 11,400 22,800
อายุ 56 – 60 ปี
(ต่ออายุ ถึง 65 ปี)
7,700 15,400 30,800
อัตราเบี้ยประกันภัยรวม ราย 3 ปี
แผน 1 แผน 2 แผน 3
อายุ 20 – 35 ปี
5,800 11,600 23,200
อายุ 36 – 45 ปี
11,500 23,000 46,000
อายุ 46 – 55 ปี
16,000 32,000 64,000
อายุ 56 – 60 ปี
(ต่ออายุ ถึง 65 ปี)
21,600 43,200 86,400

เงื่อนไขความคุ้มครอง

  1. ไม่คุ้มครองสภาพ หรืออาการที่เป็นมาก่อนการขอเอาประกัน (Pre-existing condition)
  2. กรมธรรม์ประกันภัยมีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 90 วัน
  3. ในขณะที่ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพิการ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากบริษัท
  4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

ข้อควรรู้

  • รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย 
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์