ประกันโรคร้ายแรง

ประกันภัย ไข้เลือดออก
ประกันภัย ไข้เลือดออก
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโรคไข้เลือดออก พร้อมผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้
ประกันภัย กรุงไทย PM 2.5
ประกันภัย กรุงไทย PM 2.5
ประกันภัยโรคร้ายแรงจาก PM 2.5 แบบ เจอ จ่าย จบ
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Health DIY
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Health DIY
อุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล ด้วยความคุ้มครองแบบเลือกได้
ประกันโรคร้ายแรงไอแคร์ (iCare) กรุงไทย
ไอแคร์ (iCare)
อุ่นใจยามเจ็บป่วยด้วยประกันโรคร้ายแรงไอแคร์ (iCare) กรุงไทย ให้ความคุ้มครอง 90 โรคร้าย ครอบคลุมทุกระยะ สูงสุด 5 เท่าของทุนประกัน เคลมง่าย ได้เงินไว
แบบประกันชีวิตสำเร็จรูป Perfect Life Solutions
แบบประกันชีวิตสำเร็จรูป Perfect Life Solutions
ยังไงก็ไหว ไม่ว่าจะโรคร้ายหรือมะเร็ง
เลือกประกันอุบัติเหตุที่คุณต้องการ

หมดกังวลกับโรคร้าย หายห่วงเรื่องค่ารักษา

คำถามที่พบบ่อย

ประกันโรคร้ายแรงครอบคลุมกี่โรค

ประกันโรคร้ายแรง คุ้มครอง 90 โรค คุ้มครองโรคร้ายแรง 5 กลุ่มโรค ประกอบด้วย มะเร็ง อวัยวะสำคัญ ระบบประสาท หัวใจ และอื่นๆ โดยแต่ละกลุ่มสามารถเคลมได้สูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรงครอบคลุมกี่ระยะของโรค

ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงต่อโรค ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะปานกลาง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงต่อโรค ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะรุนแรง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงต่อโรค