ประกันโรคร้ายแรง

ประกันภัยโควิด ธนาคารกรุงไทย
ประกันภัย กรุงไทย COVID-19
ซื้อง่ายผ่าน Krungthai NEXT คุ้มครองสูงสุด 1 ล้าน ถึงอายุ 99 ปี อุ่นใจ หมดเรื่องกังวลค่ารักษา
ประกันภัย ไข้เลือดออก
ประกันภัย ไข้เลือดออก
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโรคไข้เลือดออก พร้อมผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้
ประกันภัย กรุงไทย PM 2.5
ประกันภัย กรุงไทย PM 2.5
ประกันภัยโรคร้ายแรงจาก PM 2.5 แบบ เจอ จ่าย จบ
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Health DIY
ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล Health DIY
อุ่นใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล ด้วยความคุ้มครองแบบเลือกได้
ประกันโรคร้ายแรงไอแคร์ (iCare) กรุงไทย
ไอแคร์ (iCare)
อุ่นใจยามเจ็บป่วยด้วยประกันโรคร้ายแรงไอแคร์ (iCare) กรุงไทย ให้ความคุ้มครอง 90 โรคร้าย ครอบคลุมทุกระยะ สูงสุด 5 เท่าของทุนประกัน เคลมง่าย ได้เงินไว
เลือกประกันที่คุณต้องการ

หมดกังวลกับโรคร้าย หายห่วงเรื่องค่ารักษา

คำถามที่พบบ่อย

ประกันโรคร้ายแรงครอบคลุมกี่โรค

ประกันโรคร้ายแรง คุ้มครอง 90 โรค คุ้มครองโรคร้ายแรง 5 กลุ่มโรค ประกอบด้วย มะเร็ง อวัยวะสำคัญ ระบบประสาท หัวใจ และอื่นๆ โดยแต่ละกลุ่มสามารถเคลมได้สูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง

ประกันโรคร้ายแรงครอบคลุมกี่ระยะของโรค

ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้น 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงต่อโรค ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะปานกลาง 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงต่อโรค ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะรุนแรง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงต่อโรค