ประกันภัยรถยนต์ เคพีไอขับฟิน ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ เคพีไอขับฟิน ชั้น 1

จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 มอบความคุ้มครองครบจบที่เดียวทั้งรถและคุณ
คุ้มครองทั้งค่าซ่อม ค่ารักษาพยาบาล และบริการช่วยเหลือบนท้องถนน 24 ชั่วโมง
checkimg
เลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ตามใจคุณ
(1 เดือน, 3 เดือน, หรือ 6 เดือน)
checkimg
ค่าเบี้ยประกันสุดคุ้ม จ่ายตามระยะเวลาความคุ้มครองที่เลือก
checkimg
ค่าเบี้ยฯ สบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียง 2,200 บาท
checkimg
สมัครประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ได้แล้ววันนี้

ประกันภัยรถยนต์ เคพีไอขับฟิน ชั้น 1
ข้อตกลงความคุ้มครอง
จำนวนเงินจำกัดความรับผิด / ซ่อมอู่ทั่วไป
เต็มปี ระยะสั้น
รหัส 110 รหัส 320 รหัส 110 รหัส 320
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
1,000,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อครั้ง
5,000,000 บาท/ครั้ง
2. ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
2.1 ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
ตามทุนประกันภัย
2.2 ความเสียหายส่วนแรก
- 3,000 บาท
2.3 รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม้
ตามทุนประกันภัย
3. เอกสารแนบท้ายภัยเพิ่ม
3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01)
200,000 บาท*
3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย. 02)
200,000 บาท*
3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย. 03)
300,000 แสนบาท
4. การบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง

* รหัส 110 ให้ความคุ้มครองสูงสุด 7 คน และรหัส 320 ให้ความคุ้มครองสูงสุด 3 คน

หมายเหตุ
  • รับประกันอายุรถยนต์ 2-10 ปี
  • รับประกันสำหรับรถยนต์ใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ต้องไม่ใช้สำหรับการรับจ้างหรือเช่า
  • ผลประโยชน์ เงื่อนไข ข้อยกเว้น และความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ข้อควรทราบ 
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย  
  • บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์