ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 รถยนต์วัยเก๋า

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 รถยนต์วัยเก๋า

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบจัดเต็มสำหรับคนวัยเก๋า
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย
รวมถึง รถยนต์ที่สูญหายและไฟไหม้
checkimg
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
เช่น รถยก เติมน้ำมัน เปลี่ยนยาง พ่วงแบตเตอรี่
checkimg
บริการพิเศษในการรับหรือส่งรถยนต์เข้าอู่ซ่อม
หรือรับเงินชดเชยเที่ยวละ 500 บาท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 รถยนต์วัยเก๋า
แผนประกันและความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย 
(สำหรับอายุรถ 2 –12 ปี ซ่อมอู่เท่านั้น)
รถยนต์กลุ่ม 110 รถยนต์กลุ่ม 320
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
1,000,000 บาท /คน
10,000,000 บาท/ครั้ง
1,000,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
5,000,000 บาท/ครั้ง 5,000,000 บาท/ครั้ง
2. รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความเสียหายต่อรถยนต์
ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  ก. ความคุ้มครองผู้ขับขี่
300,000 บาท/คน 300,000 บาท/คน
  ข. ความคุ้มครองผู้โดยสาร
300,000 บาท/คน
(ไม่เกิน 6 คน)
300,000 บาท/คน
(ไม่เกิน 2 คน)
ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
300,000 บาท/คน
(สูงสุดไม่เกิน 7 คน)
300,000 บาท/คน
(สูงสุดไม่เกิน 3 คน)
ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่
300,000 บาท /ครั้ง 300,000 บาท /ครั้ง
จำนวนที่นั่ง
7 คน 3 คน

หมายเหตุ รถยนต์กลุ่ม 110 ได้แก่ กระบะ 4 ประตู รถยนต์กลุ่มรถอเนกประสงค์ (SUV) รถยนต์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด 

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

 1. ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ
  • เงินชดเชยผลประโยชน์รายได้รายวัน กรณีผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บจนต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล วันละ 1,000 บาท ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
  • เงินชดเชยผลประโยชน์ค่าเดินทางระหว่างนำรถยนต์เข้าอู่ซ่อม 200 บาท ต่อวัน ไม่เกิน 5 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 
  • เงินชดเชยการโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ วงเงินไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
  • เงินชดเชยค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว เช่น ไม้เท้า, รถเข็น (Wheelchair), อุปกรณ์ช่วยเดิน (Walker) เครื่องช่วยฟัง (ตามแพทย์สั่ง)
  • ให้บริการขับรถ รับหรือส่ง รถยนต์เข้าอู่ซ่อม ในระยะทางไม่เกิน 35 กิโลเมตร รวมกันไม่เกิน 2 เที่ยว ต่อปี (พื้นที่กทม.) *กรณีที่อยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการ จะได้รับเป็นจำนวนเงินชดเชย เที่ยวละ 500 บาท จำนวน 2 เที่ยวต่อปี
  • ให้บริการแจ้งนัดหมายเพื่อรับรถยนต์ซ่อมแล้วเสร็จล่วงหน้า 3 วัน ทาง SMS
 2. สิทธิพิเศษในการขอรับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาล (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
  • ให้บริการคำปรึกษาจากแพทย์ทางโทรศัพท์ (Tele Medical) เพื่อวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
  • ให้บริการคำปรึกษาจากแพทย์ทางโทรศัพท์ (Tele Medical) ด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงวัย
  • ให้บริการคำปรึกษาจากแพทย์ทางโทรศัพท์ (Tele Medical) ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging)
  • ให้บริการแนะนำแพทย์เฉพาะทาง เพื่อนัดหมายแพทย์เข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรค
  • รับส่วนลดค่าห้อง ค่าบริการทางการแพทย์ ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล 12%-15% ในเครือโรงพยาบาล HBC
 3. สิทธิพิเศษสำหรับการรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
  • ให้บริการรถพยาบาลเพื่อนำส่งผู้ขับขี่สูงวัยเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ไม่สามารถขับรถยนต์ต่อไปได้จากจุดเกิดเหตุถึงโรงพยาบาลวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท ต่อครั้ง และไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อปี
  • ให้บริการรถยกฉุกเฉินวงเงินไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง และไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • ให้บริการช่วยเหลือในการเติมน้ำมันฉุกเฉินไม่เกิน 10 ลิตรต่อครั้ง และไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี ให้บริการประสานงานช่างกุญแจ กรณีที่ไม่สามารถไขกุญแจรถรถยนต์ได้ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง/ปี
  • ให้บริการประสานงานช่างในการช่วยเหลือเปลี่ยนยางรถยนต์ไม่เกิน 1,500 บาท ต่อครั้ง
  • ให้บริการประสานงานช่างในการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้ง

 เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย  

 1. รับประกันภัยเฉพาะผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป เท่านั้น
 2. รับประกันภัยเฉพาะงานใหม่ที่ไม่เคยทำประกันภัยไว้กับบมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัยเท่านั้น
 3. อายุรถยนต์ที่รับประกันภัย 2-12 ปี และจดทะเบียนเป็นชื่อบุคคลเท่านั้น
 4. กำหนดทุนประกันภัยใช้ราคาตลาดหักค่าเสื่อม 10% (รวมอุปกรณ์ตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์)
 5. ตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยทุกคัน
 6. ไม่รับประกันภัย รถยนต์นำเข้า / มีข้อจำกัดในการจัดหาอะไหล่ เช่น หายาก และหรือราคาสูง
 7. ไม่รับประกันภัย รถยนต์ที่นำไปรับจ้าง หรือให้เช่า / รถแข่ง รถสปอร์ต รถดัดแปลง รถโหลดเตี้ย ยกสูง รถแต่ง / รถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข / รถติดไซเรนทุกชนิด
ข้อควรรู้ 
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน) 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • ผลประโยชน์เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548