ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 รถยนต์วัยเก๋า

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 รถยนต์วัยเก๋า

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบจัดเต็มสำหรับคนวัยเก๋า
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย
รวมถึง รถยนต์ที่สูญหายและไฟไหม้
checkimg
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
เช่น รถยก เติมน้ำมัน เปลี่ยนยาง พ่วงแบตเตอรี่
checkimg
บริการพิเศษในการรับหรือส่งรถยนต์เข้าอู่ซ่อม
หรือรับเงินชดเชยเที่ยวละ 500 บาท
checkimg
ชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
จากอุบัติเหตุและเงินชดเชยค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว
checkimg
สิทธิพิเศษในการขอรับคำปรึกษา
จากทีมแพทย์ของโรงพยาบาล (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
checkimg
ซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และ Krungthai NEXT

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 รถยนต์วัยเก๋า
แผนประกันและความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย 
(สำหรับอายุรถ 2 –12 ปี ซ่อมอู่เท่านั้น)
รถยนต์กลุ่ม 110 รถยนต์กลุ่ม 320
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
1,000,000 บาท /คน
10,000,000 บาท/ครั้ง
1,000,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
5,000,000 บาท/ครั้ง 5,000,000 บาท/ครั้ง
2. รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้
ความเสียหายต่อรถยนต์
ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
ร.ย.01 การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  ก. ความคุ้มครองผู้ขับขี่
300,000 บาท/คน 300,000 บาท/คน
  ข. ความคุ้มครองผู้โดยสาร
300,000 บาท/คน
(ไม่เกิน 6 คน)
300,000 บาท/คน
(ไม่เกิน 2 คน)
ร.ย.02 การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
300,000 บาท/คน
(สูงสุดไม่เกิน 7 คน)
300,000 บาท/คน
(สูงสุดไม่เกิน 3 คน)
ร.ย.03 การคุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่
300,000 บาท /ครั้ง 300,000 บาท /ครั้ง
จำนวนที่นั่ง
7 คน 3 คน

หมายเหตุ รถยนต์กลุ่ม 110 ได้แก่ กระบะ 4 ประตู รถยนต์กลุ่มรถอเนกประสงค์ (SUV) รถยนต์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด 

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

 1. ผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ
  • เงินชดเชยผลประโยชน์รายได้รายวัน กรณีผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บจนต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล วันละ 1,000 บาท ครั้งละไม่เกิน 30 วัน
  • เงินชดเชยผลประโยชน์ค่าเดินทางระหว่างนำรถยนต์เข้าอู่ซ่อม 200 บาท ต่อวัน ไม่เกิน 5 วันต่อครั้ง และไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี 
  • เงินชดเชยการโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ วงเงินไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
  • เงินชดเชยค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์วงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว เช่น ไม้เท้า, รถเข็น (Wheelchair), อุปกรณ์ช่วยเดิน (Walker) เครื่องช่วยฟัง (ตามแพทย์สั่ง)
  • ให้บริการขับรถ รับหรือส่ง รถยนต์เข้าอู่ซ่อม ในระยะทางไม่เกิน 35 กิโลเมตร รวมกันไม่เกิน 2 เที่ยว ต่อปี (พื้นที่กทม.) *กรณีที่อยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการ จะได้รับเป็นจำนวนเงินชดเชย เที่ยวละ 500 บาท จำนวน 2 เที่ยวต่อปี
  • ให้บริการแจ้งนัดหมายเพื่อรับรถยนต์ซ่อมแล้วเสร็จล่วงหน้า 3 วัน ทาง SMS
 2. สิทธิพิเศษในการขอรับคำปรึกษาจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาล (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
  • ให้บริการคำปรึกษาจากแพทย์ทางโทรศัพท์ (Tele Medical) เพื่อวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
  • ให้บริการคำปรึกษาจากแพทย์ทางโทรศัพท์ (Tele Medical) ด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงวัย
  • ให้บริการคำปรึกษาจากแพทย์ทางโทรศัพท์ (Tele Medical) ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging)
  • ให้บริการแนะนำแพทย์เฉพาะทาง เพื่อนัดหมายแพทย์เข้ารับการตรวจวินิจฉัยโรค
  • รับส่วนลดค่าห้อง ค่าบริการทางการแพทย์ ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล 12%-15% ในเครือโรงพยาบาล HBC
 3. สิทธิพิเศษสำหรับการรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน
  • ให้บริการรถพยาบาลเพื่อนำส่งผู้ขับขี่สูงวัยเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ไม่สามารถขับรถยนต์ต่อไปได้จากจุดเกิดเหตุถึงโรงพยาบาลวงเงินไม่เกิน 2,000 บาท ต่อครั้ง และไม่เกิน 2 ครั้ง ต่อปี
  • ให้บริการรถยกฉุกเฉินวงเงินไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง และไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • ให้บริการช่วยเหลือในการเติมน้ำมันฉุกเฉินไม่เกิน 10 ลิตรต่อครั้ง และไม่เกิน 1 ครั้งต่อปี ให้บริการประสานงานช่างกุญแจ กรณีที่ไม่สามารถไขกุญแจรถรถยนต์ได้ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท/ครั้ง/ปี
  • ให้บริการประสานงานช่างในการช่วยเหลือเปลี่ยนยางรถยนต์ไม่เกิน 1,500 บาท ต่อครั้ง
  • ให้บริการประสานงานช่างในการพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้ง

 เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย  

 1. รับประกันภัยเฉพาะผู้ขับขี่รถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป เท่านั้น
 2. รับประกันภัยเฉพาะงานใหม่ที่ไม่เคยทำประกันภัยไว้กับบมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัยเท่านั้น
 3. อายุรถยนต์ที่รับประกันภัย 2-12 ปี และจดทะเบียนเป็นชื่อบุคคลเท่านั้น
 4. กำหนดทุนประกันภัยใช้ราคาตลาดหักค่าเสื่อม 10% (รวมอุปกรณ์ตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์)
 5. ตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยทุกคัน
 6. ไม่รับประกันภัย รถยนต์นำเข้า / มีข้อจำกัดในการจัดหาอะไหล่ เช่น หายาก และหรือราคาสูง
 7. ไม่รับประกันภัย รถยนต์ที่นำไปรับจ้าง หรือให้เช่า / รถแข่ง รถสปอร์ต รถดัดแปลง รถโหลดเตี้ย ยกสูง รถแต่ง / รถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข / รถติดไซเรนทุกชนิด
ข้อควรรู้ 
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน) 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • ผลประโยชน์เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548