ประกันภัยรถยนต์สบายใจ

ประกันภัยรถยนต์สบายใจ

คุ้มครองรถ คุ้มครองคุณ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สบายใจ กับความคุ้มครองพิเศษจากน้ำท่วม
checkimg
คุ้มค่า กับความคุ้มครอง สูงสุด 1,000,000 บาท
checkimg
หมดกังวล ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
checkimg
ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
checkimg
สมัครประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT และ ช่องทางสาขาของธนาคารได้แล้ววันนี้

ประกันภัยรถยนต์สบายใจ
แผนประกันและความคุ้มครอง

สบายใจ 3 สบายใจ 3+ สบายใจ 3+
(น้ำท่วม)
สบายใจ 2+
(น้ำท่วม)
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง
3,200 6,900 7,400 8,600
รถโดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 15 ที่นั่ง
4,200 7,100 7,600 11,500
รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน
3,900 7,100 7,600 9,800
ความคุ้มครองและวงเงินคุ้มครองต่อคน (บาท)
คุ้มครองรถ
รถเสียหายจากการชน ครั้งละ
- 100,000 100,000 100,000
รถหาย หรือไฟไหม้ สูงสุด
- - - 100,000
รถเสียจากน้ำท่วม สูงสุด
- - 50,000 100,000
คุ้มครองผู้ขับรถและคนในรถ
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (เก๋ง7,โดยสาร12,กระบะ3) คนละ
50,000 100,000 100,000 100,000
ค่ารักษาพยาบาล (เก๋ง 7,โดยสาร12,กระบะ3) คนละ
50,000 100,000 100,000 100,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ ครั้งละ
200,000 200,000 200,000 200,000
คุ้มครองบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ
คนละ
750,000 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน
ครั้งละ
10 ล้าน 10 ล้าน 10 ล้าน 10 ล้าน
ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ครั้งละ
1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน 1 ล้าน

เอกสารการสมัครใช้บริการ
  • สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ข้อควรรู้
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประกันรถยนต์สบายใจ) | ธนาคารกรุงไทย ทำประกันภัยรถยนต์ที่ธนาคารกรุงไทย ไฟไหม้ น้ำท่วม รถหาย คุ้มครองทันทีหลังสมัคร ผลประโยชน์คุ้มค่า ความคุ้มครองสูง ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก เบี้ยเริ่ม 3,200 บ. ประกันรถยนต์, ประกันรถ, ประกันรถยนต์เพิ่มเติม