ประกัน PA สุขใจชัวร์ ประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองอย่างครอบคลุม

ประกัน PA สุขใจ ชัวร์

ประกัน PA ที่คุ้มครองครอบคลุม เบี้ยเริ่มต้นเพียง 1 บาท ได้ทั้งค่ารักษาและเงินชดเชย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
ครอบคลุม ให้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
ขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
checkimg
มีเงินทดแทนรายเดือนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
checkimg
มีเงินชดเชยรายได้รายวัน

ประกัน PA สุขใจชัวร์ ประกันอุบัติเหตุ ขยายคุ้มครองให้ครอบคลุม

ข้อตกลงความคุ้มครอง
ประกัน PA

รายละเอียดแผนความคุ้มครองและอัตราค่าเบี้ยประกัน PA สุขใจ ชัวร์

จำนวนเงินเอาประกันภัย
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
1.  การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)  
1.1 กรณี อุบัติเหตุทั่วไป
250,000 500,000 1 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน
1.2  กรณี การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
250,000 500,000 1 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน
1.3  กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
125,000 250,000 500,000 1 ล้าน 1.5 ล้าน
2.  ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
20,000 50,000 100,000 150,000 200,000
3.  การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  จ่ายผลประโยชน์ ต่อวัน สูงสุด 365 วัน (รวม ข้อ 3.1 และ 3.2) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
3.1 กรณี ห้องผู้ป่วยปกติ
500
ต่อวัน
1,000
ต่อวัน
2,000
ต่อวัน
3,000
ต่อวัน
4,000
ต่อวัน
3.2 กรณี ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)
1,000
ต่อวัน
2,000
ต่อวัน
4,000
ต่อวัน
6,000
ต่อวัน
8,000
ต่อวัน
4. เงินทดแทนรายเดือนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ่ายผลประโยชน์ ต่อเดือน สูงสุด 5 เดือน
10,000
ต่อเดือน
20,000
ต่อเดือน
30,000
ต่อเดือน
40,000
ต่อเดือน
50,000
ต่อเดือน
รวม 50,000 รวม 100,000 รวม 150,000 รวม 200,000 รวม 250,000
5. ผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (ระยะไม่คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย 180 วัน)
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
6. ผลประโยชน์เพิ่มเติมเงินชดเชยกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
10,000 20,000 20,000 20,000 20,000

อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรวม (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 เดือน
120 240 420 730 1,080
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี
1,300 2,550 4,420 7,700 11,530
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี
3,650 7,160 12,430 21,660 32,420
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
5,870 11,520 20,000 34,850 52,160
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี
7,970 15,630 27,130 47,270 70,750

เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน
  1. ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุระหว่าง 5-70 ปี บริบูรณ์
  2. ผู้เอาประกันภัย ต้องมีสัญชาติไทย และเชื้อชาติไทย เท่านั้น
  3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
ข้อควรรู้
  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์