สินเชื่อกู้บ้าน กู้สร้างบ้านกรุงไทย mobile

สินเชื่อบ้านกรุงไทย

กรุงไทยชัวร์ ทุกเรื่องสินเชื่อบ้าน ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง
และกู้สร้างบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง ผ่อนนาน
สินเชื่อกู้บ้าน กู้สร้างบ้านกรุงไทย วงเงินกู้บ้านสูง อนุมัติไว - 2

สินเชื่อบ้านกรุงไทย

กรุงไทยชัวร์ ทุกเรื่องสินเชื่อบ้าน ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง
และกู้สร้างบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง ผ่อนนาน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg
ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.75% ต่อปี
checkimg
ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
checkimg
วงเงินกู้บ้านสูงสุด 100%

จุดเด่นผลิตภัณฑ์สินเชื่อกู้สร้างบ้าน กู้บ้านกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกู้บ้านกรุงไทย กู้สร้างบ้าน ทั้งบ้านใหม่ บ้านมือสอง หรือปลูกสร้างบ้าน มีให้เลือกทั้งแบบทำประกันและไม่ทำประกันพร้อมระยะเวลาผ่อน


สำหรับบ้านใหม่

ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้

อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
คงที่ 1 ปี
1. ทำประกัน*
0.75 MRR – 2.40 MRR – 2.40 MRR – 1.25
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%): 2.80
***EIR: 4.20%
2. ไม่ทำประกัน
1.00 MRR – 2.40 MRR – 2.35 MRR – 1.25
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%): 2.90
***EIR: 4.24%
ลอยตัว
1. ทำประกัน*
MRR – 3.45 MRR – 1.25
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%): 2.77
***EIR: 4.22%
2. ไม่ทำประกัน
MRR – 3.35 MRR – 1.25
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%): 2.87
***EIR: 4.26%

ธนาคารออกค่าจดจำนองให้**
( ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้)

อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
คงที่ 1 ปี
1. ทำประกัน*
0.75 MRR – 1.90 MRR – 1.90 MRR – 1.25
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%): 3.13
***EIR: 4.32%
2. ไม่ทำประกัน
1.00 MRR – 1.90 MRR – 1.85 MRR – 1.25
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%): 3.23
***EIR: 4.35%
ลอยตัว
1. ทำประกัน*
MRR – 3.10 MRR – 1.25
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%): 3.12
***EIR: 4.35%
2. ไม่ทำประกัน
MRR – 3.00 MRR – 1.25
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%): 3.22
***EIR: 4.38%

การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ* : ทำประกันทางเลือกใด ทางเลือกหนึ่ง ดังนี้
 1. ทำ MRTA/GLT SP เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี
 2. ทำ MRTA/GLT SP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลากู้
 3. ทำ MRTA/GLT SP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

ทั้งนี้ การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อกู้บ้านเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ
**ธนาคารออกค่าจดจำนองให้ 1% สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าจดจำนองคืน
***อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 6,600 บาท/เดือน


สำหรับบ้านมือสอง และกู้สร้างบ้าน


อัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด (%)
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
คงที่ 1 ปี
1. ทำประกัน*
0.75 MRR – 2.25 MRR – 2.25 MRR – 1.25
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%): 2.90
**EIR: 4.24%
2. ไม่ทำประกัน
1.00 MRR – 2.25 MRR – 2.20 MRR – 1.25
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%): 3.00
**EIR: 4.27%
ลอยตัว
1. ทำประกัน*
MRR – 3.35 MRR – 1.25
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%): 2.87
**EIR: 4.26%
2. ไม่ทำประกัน
MRR – 3.25 MRR – 1.25
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี (%): 2.97
**EIR: 4.30%

การทำประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ* : ทำประกันทางเลือกใด ทางเลือกหนึ่ง ดังนี้

 1. ทำ MRTA/GLT SP เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี
 2. ทำ MRTA/GLT SP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลากู้
 3. ทำ MRTA/GLT SP 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี

ทั้งนี้ การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนชำระ 6,600 บาท/เดือน
เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด การพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 MRR = 6.22% ต่อปี (ณ 1 เม.ย. 2564)

อัตราค่าธรรมเนียมที่ควรทราบ
 • MLR/MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารประกาศ)
 • ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท
 • ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างครั้งละ 400 บาท
 • ไถ่ถอนเพื่อรีไฟแนนซ์ก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 6.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้
  • ไม่เกิน 50 บาท/บัญชี/รอบการทวงถามหนี้ (กรณีมีหนี้ค้างชำระ 1 งวด)
  • ไม่เกิน 100 บาท/บัญชี/รอบการทวงถามหนี้ (กรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่า 1 งวด)
  (กรณีมีหนี้ค้างชำระ หรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมไม่เกิน 1,000.-บาท จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้)
คุณสมบัติผู้กู้
 • มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก
เอกสารที่ใช้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง และ/หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่นที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
 • สำเนาใบเสร็จการชำระเงินเดือนล่าสุด หรือ Bank Statement การชำระบัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน (กรณีปลูกสร้างบ้าน หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)
 • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน
 • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีปลูกสร้างบ้าน หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)

สินเชื่อบ้านกรุงไทย | ธนาคารกรุงไทย กรุงไทยชัวร์ ทุกเรื่องบ้าน ดอกต่ำ วงเงินสูง ผ่อนนาน สินเชื่อบ้าน, อยากมีบ้าน, ดอกเบี้ยบ้าน, กู้ซื้อบ้าน, กู้เงินสร้างบ้าน, กู้เงินต่อเติมบ้าน, ซื้อบ้าน, ซื้อคอนโด, ซื้อทาวเฮาส์, คำนวณผ่อนบ้าน, กู้เงินซื้อบ้าน, คำนวณดอกเบี้ยบ้าน, ผ่อนบ้าน, สินเชื่อบ้านแลกเงิน, กู้ซื้อที่ดิน

คำถามที่พบบ่อย

วงเงินกู้กรณี Refinance จะได้ไม่เกินยอดหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงินเดิม และสามารถขอวงเงิน Top up สินเชื่อ Home For Cash ได้ ตามสัดส่วนวงเงินกู้ที่ลดลงและตามมูลค่าหลักประกัน โดยวงเงินกู้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (ไม่เกินเกณฑ์ ธปท.)

ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี ทั้งนี้ กรณีลูกค้าใช้สิทธิสวัสดิการ MOU จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามบันทึกตกลงของหน่วยงานกับธนาคาร หรือตามที่ธนาคารกำหนด

คำนวณจากผู้กู้ที่อายุน้อยกว่า ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 70 ปี (กรณีลูกเป็นข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีเงินบำนาญ หรือประกอบธุรกิจที่มีรายได้สุทธิมากกว่า 50,000 บาท หรือตามที่ธนาคารกำหนด)

สามารถกู้ร่วมกันได้

อย่างน้อยลูกค้าต้องผ่านช่วงทดลองงานไปแล้ว