บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม

บัตรเดบิตกรุงไทย พาลาเดียม

คุ้มครองภัยอุบัติเหตุเหนือระดับ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
คุ้มครองอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
checkimg
ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ 20,000 บาท
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า
checkimg
คุ้มครองเมื่อถูกโจรกรรมเงิน
ที่ถอนจากตู้ ATM ภายใน 30 นาที
checkimg
คุ้มครองสินค้าที่ซื้อด้วยบัตร
35,000 บาท (ปีละ 2 ชิ้น)
checkimg
มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside assistance
ยกรถ ลากรถ น้ำมันหมด แบตเตอรี่หมด และยางแบน
ข้อตกลงความคุ้มครอง

รับประกันโดย บมจ. ทิพยประกันภัย

ผลประโยชน์ความคุ้มครองและวงเงินคุ้มครอง
ประเทศไทย ต่างประเทศ
1. ประกันอุบัติเหตุ ผลประโยชน์ อบ.1 
1.1 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป
500,000 บาท 1,000,000 บาท
1.2 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย
500,000 บาท 500,000 บาท
1.3 การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาจากอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ (30% ของทุนประกันภัย)
150,000 บาท 300,000 บาท
1.4 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) และขยายค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
สูงสุด 20,000 บาท/ครั้ง สูงสุด 20,000 บาท/ครั้ง
2.1 การโจรกรรมที่ถอนจากเครื่องจ่ายเงินอัตโนมัติ
บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายสำหรับเงินที่ผู้เอาประกันภัยถูกโจรกรรมภายในระยะเวลา 30 นาที หลังจากการถอนเงินจากเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ทุกแห่งทั่วประเทศไทยโดยใช้บัตรเดบิตของผู้เอาประกันภัย ตามจำนวนความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดตามที่กำหนดในตารางกรมธรรม์
5,000 บาท ต่อครั้ง และ 10,000 บาท ตลอดอายุสัญญากรมธรรม์ (อาณาเขตคุ้มครองเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น)
2.2 ความเสียหายต่อสินค้าที่ซื้อด้วยบัตรเดบิต ความเสียหายจากอุบัติเหตุ ของสินค้าที่ซื้อด้วยบัตรเดบิต (ผู้ถือบัตรรับผิดชอบส่วนแรก 10% ของความเสียหาย)
  - มูลค่าขั้นต่ำของสินค้าที่เรียกร้องค่าสินไหม 3,000 บาท/ชิ้น
  - ชดเชยค่าสินไหนสูงสุด 2 ชิ้นต่อปี ต่อผู้ถือบัตรเครดิต
  - ความเสียหายนั้นต้องเกิดขึ้นภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้านั้น
35,000 บาทต่อชิ้น ชดเชยค่าสินไหมสูงสุด 2 ชิ้นต่อผู้ถือบัตร (คุ้มครองการซื้อสินค้าจากหน้าร้านและการช้อปออนไลน์) ผู้ถือบัตรรับผิดชอบส่วนแรก 10% ของความเสียหาย
3. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance) 
4. สิทธิพิเศษอื่นๆ 


บัตรเดบิตกรุงไทย ช้อปสมาร์ท พาลาเดียม
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
 1. ให้ความคุ้มครองสูงสุดเพียงคนละ 1 บัตร ตามชื่อ และหมายเลขบัตร หากมีมากกว่า 1 บัตร บริษัทรับประกันโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะคุ้มครองสูงสุดเพียงคนละ 1 บัตร
 2. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยสูญเสียแขน หรือขา หรือสายตา ก่อนวันที่เริ่มคุ้มครองตามฉบับนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เฉพาะความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อส่วนที่สมบูรณ์ ณ วันที่เริ่มการคุ้มครอง
 3. สิ้นสุดความคุ้มครองในกรณี
  • ไม่สามารถหักค่าธรรมเนียมรายปี
  • บัญชีเงินฝากถูกปิด
  • บัตรถูกยกเลิก
 4. กรณีที่บัตรเป็นบัญชีร่วม บริษัทฯ ไม่ให้ความคุ้มครอง
สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
คุณสมบัติ
 • อายุ 15 - 75 ปีบริบูรณ์
 • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ขั้นต่ำ 500 บาท หรือกระแสรายวัน 10,000 บาท
เอกสารขอทำบัตร
 • บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

วงเงินการใช้บัตร

สำหรับบัตรที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 490937

 • เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน
 • โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/วัน
 • ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 1,500,000 บาท/บัตร/วัน

สำหรับบัตรที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 473252

 • เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 150,000 บาท/บัตร/วัน
 • โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน
 • ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน

บัตรเดบิตกรุงไทย ช้อปสมาร์ท พาลาเดียม คุ้มครองอุบัติเหตุ | ธนาคารกรุงไทย คุ้มครองภัยอุบัติเหตุเหนือระดับ คุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก จ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 20,000 บาท บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside assistance บัตรกรุงไทย, บัตรเดบิต, บัตรเดบิต KTB,บัตรใช้ซื้อของออนไลน์, บัตรใช้แทนเงินสด, ช้อปปิ้งออนไลน์