บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล

บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล

ช้อปสะดวก หมดห่วงเรื่องสำรองจ่าย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg

ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

กับโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
checkimg

จ่ายค่ารักษาพยาบาล

สูงสุดครั้งละ 5,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
checkimg

คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมภายใน 30 นาที

สูงสุดปีละ 10,000 บาท
checkimg

คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท

checkimg

คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

สูงสุด 30,000 บาท

ข้อตกลงและความคุ้มครอง

รับประกันโดย บมจ. ทิพยประกันภัย
รายละเอียดและวงเงินคุ้มครอง
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และไม่รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
100,000 บาท
ผลประโยชน์ อบ.1 จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
30,000 บาท
ผลประโยชน์ อบ.1 จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
30,000 บาท
การรักษาพยาบาล (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายความคุ้มครองฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย และรวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
5,000 บาท
คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรมภายใน 30 นาที หลังจากถอนเงินจากเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยทุกแห่งทั่วประเทศครั้งละ 5,000 บาท รวมกันสูงสุดปีละ 10,000 บาท
10,000 บาท
คุ้มครองเงินที่ถูกโจรกรรม อันมีผลสืบเนื่องจากถูกโจรกรรมข้อมูลบัตรผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทุกแห่งทั่วประเทศครั้งละ 5,000 บาท รวมกันสูงสุดปีละ10,000 บาท
10,000 บาท
อายุสูงสุดที่รับประกันภัย
75 ปี

ทำบัตรง่ายนิดเดียว
คุณสมบัติ
 1. อายุ 15-75 ปีบริบูรณ์
 2. ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ
 3. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ขั้นต่ำ 500 บาท และกระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท
 4. ขอทำบัตรได้ทันที หากมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารแล้ว
เอกสารขอทำบัตร
 1. บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการด์ ที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
 2. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

วงเงินการใช้บัตร

สำหรับบัตรที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 490937

 • เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน
 • โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/วัน
 • ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 1,500,000 บาท/บัตร/วัน

สำหรับบัตรที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 473252

 • เบิกถอนผ่านเครื่อง ATM สูงสุด 150,000 บาท/บัตร/วัน
 • โอนเงินระหว่างบัญชี สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท/วัน
 • ชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการผ่านเครื่อง EDC ได้สูงสุด 500,000 บาท/บัตร/วัน

บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล พ่วงประกันคุ้มครอง วงเงินสูง | ธนาคารกรุงไทย บัตรเดบิตกรุงไทย เพิร์ล ช้อปสะดวก คุ้มครองครบ พร้อมประกันค่ารักษาพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูง บัตรกรุงไทย, บัตรเดบิต, บัตรเดบิต KTB,บัตรใช้ซื้อของออนไลน์, บัตรใช้แทนเงินสด, ช้อปปิ้งออนไลน์