บัญชีเงินฝากประจำ เปิดง่าย อัตราดอกเบี้ยสูง

เงินฝากประจำตามใจ

ฝากประจำตามใจ เลือกวันออมที่ใช่ ระยะเวลาที่ชอบ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
เลือกวันครบกำหนดฝากหรือระยะเวลาฝากได้ตามใจ
ตั้งแต่ 7-365 วัน
checkimg
เมื่อครบกำหนดฝาก สามารถฝากต่อเนื่องได้อัตโนมัติ
ตามระยะเวลาฝากที่เลือกไว้ รับดอกเบี้ยตามที่ประกาศ ณ วันที่ครบกำหนดฝาก
checkimg
รับดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดฝาก
ตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

เงินฝากประจำตามใจ
ข้อควรรู้
ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อครั้ง ห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
เอกสารการเปิดบัญชี
บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุ
เพิ่มความสะดวกด้วยเอกสารอื่น
กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ สามารถใช้เอกสารอื่นได้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
  • บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หนังสือเดินทาง (Passport) ใบอนุญาตขับรถ

เงินฝากประจำตามใจ | เลือกวันออมที่ใช่ ในระยะเวลาที่ชอบ | ธนาคารกรุงไทย เงินฝากประจำตามใจ ธนาคารกรุงไทย ✓เลือกวันครบกำหนดฝากหรือระยะฝากได้ตามใจ ✓ฝากต่อเนื่องได้อัตโนมัติ เมื่อครบกำหนดฝาก ✓รับดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดฝาก ออมเงิน, ฝากเงิน, ดอกเบี้ย, เก็บเงิน, เงินฝากประจำ

แนะนำสำหรับคุณ