เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (Krungthai Kids Savings)

ปลูกฝังลูกให้รู้จักการออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับเด็ก
ที่ได้ประโยชน์สูงสุด
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
ง่าย
ทำธุรกรรมทางการเงินได้เช่นเดียวกับเงินฝากออมทรัพย์
checkimg
สะดวก
ไม่ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือน
checkimg
พิเศษ!!
ได้ดอกเบี้ยพิเศษหากฝากมากกว่าถอน
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์
อัตราดอกเบี้ย

รายละเอียด การจ่ายดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย เท่ากับบัญชีออมทรัพย์ปกติ
การจ่ายดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน
โบนัสพิเศษ หากฝากมากกว่าถอนจะได้โบนัสเพิ่ม 100% จากอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ทุกต้นเดือนถัดจากเดือนที่จ่ายดอกเบี้ย

รายละเอียดการให้บริการ
  • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สำหรับผู้เยาว์ สามารถเปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 2,000 บาท ฝากสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • สามารถฝาก-ถอน-โอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือน
  • หลังจากอายุ 15 ปี บัญชีออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์จะเปลี่ยนเป็นบัญชีออมทรัพย์ปกติ
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี

1.  บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครองแบบสมาร์ทการ์ด  ที่ยังไม่หมดอายุ กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ไม่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้  ให้ใช้เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

  • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชน และยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตประจำตัว ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หรือ หนังสือเดินทาง  (Passport) หรือ ใบอนุญาตขับรถที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น

2.  บัตรประจำตัวประชาชนผู้เยาว์แบบสมาร์ทการ์ด  ที่ยังไม่หมดอายุ หรือ สำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรของผู้เยาว์ที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน ( กรณีผู้เยาว์ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ไม่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้ 

3. หนังสืออนุญาตในการสร้างความสัมพันธ์เปิดบัญชีเงินฝากและทำธุรกรรมของผู้เยาว์ ที่ผู้ปกครองลงนาม

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ | ปลูกฝังรักการออม | ธนาคารกรุงไทย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (Krungthai Kids Savings) ไม่มีข้อจำกัดในการฝาก ถอน โอน ไม่ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือน ได้ดอกเบี้ยพิเศษหากฝากมากกว่าถอน ออมเงิน, ฝากเงิน, ออมทรัพย์, ดอกเบี้ย, เงินฝากเด็ก, เก็บเงิน, ออมเงิน, เงินฝากผู้เยาว์