ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ คล่องตัวทุกกิจกรรมการเงิน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg

บัญชีออมทรัพย์ คำนวณดอกเบี้ยให้ทุกวัน

รับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง
checkimg

กรณีดอกเบี้ยรับรวมทุกธนาคารมีจำนวนไม่เกิน 20,000 บาท ตลอดปีภาษีนั้น

ไม่ต้องเสียภาษี
checkimg

ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ได้

โดยตัดผ่านบัญชีออมทรัพย์แบบอัตโนมัติ
checkimg

ใช้คู่กับบัตรเดบิต

ทำรายการต่างๆ สะดวกยิ่งขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา
checkimg

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท

จุดเด่นผลิตภัณฑ์บัญชีออมทรัพย์

ฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ รายละเอียดและฟังก์ชันการใช้งาน

เอกสารการเปิดบัญชี
  • บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุ
เพิ่มความสะดวกด้วยเอกสารอื่น
กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ สามารถใช้เอกสารอื่นได้
  • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
  • บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หนังสือเดินทาง (Passport) ใบอนุญาตขับรถ

บัญชีฝากออมทรัพย์ บัญชีเดียว ครบทุกกิจกรรมการเงิน | ธนาคารกรุงไทย เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก ฝากถอนโอนจ่ายได้ในบัญชีเดียว รับดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปีให้คุณออมทรัพย์ได้มากขึ้น ออมเงิน, ฝากเงิน, ออมทรัพย์, ดอกเบี้ย