เงินฝาก Krungthai NEXT Savings

เงินฝาก Krungthai NEXT Savings

เปิดบัญชีผ่านแอป สะดวก ง่าย ปลอดภัย ฟรีค่าธรรมเนียม
เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
เงินฝาก Krungthai NEXT Savings
เปิดบัญชีผ่านแอป สะดวก ง่าย ปลอดภัย ฟรีค่าธรรมเนียม
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
checkimg
สะดวกยิ่งขึ้น
ทำธุรกรรมได้ผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางสาขา
checkimg
ง่ายยิ่งขึ้น
ไม่ต้องพกพาสมุดคู่ฝากอีกต่อไป
checkimg
ปลอดภัยมากขึ้น
ไม่ต้องกลัวสมุดคู่ฝากสูญหาย หรือการปลอมแปลงเอกสาร
checkimg
ฟรี! ค่าธรรมเนียมเปิดบัญชี

HIGHLIGHT จุดเด่นผลิตภัณฑ์
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 • กรณีเปิดบัญชีผ่านช่องทาง Krungthai NEXT Application ตั้งแต่ 7 ก.ค. 63 เป็นต้นไป
วงเงินฝาก อัตรา (% ต่อปี)*
เงินฝาก ส่วนที่ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท 1.50
เงินฝาก ส่วนที่เกินกว่า 1.0 ล้านบาท 0.50
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยบุคคลชาวต่างชาติ เท่ากับ 0.00% ต่อปี

 • กรณีเปิดบัญชีผ่านทุกช่องทางของธนาคาร ยกเว้น Krungthai NEXT อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี*

สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
กรณีลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ผ่าน Krungthai NEXT Application ตั้งแต่ 7 ก.ค. 63 เป็นต้นไป
 • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 
 • รับฝาก ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เปิดบัญชีใหม่ผ่าน Krungthai NEXT Application ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ค. 63 เป็นต้นไป ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
 • ผู้ฝากต้องสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT Application โดยตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Krungthai NEXT Application ตามที่ธนาคารกำหนด
 • เปิดบัญชีผ่าน Krungthai NEXT Application ได้สูงสุด 5 บัญชี    
 • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิถุนายน และ ธันวาคม)
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด  
กรณีเปิดบัญชีผ่านทุกช่องทางของธนาคาร ยกเว้น Krungthai NEXT     
 • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก  
 • รับฝาก ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุ 15 ปีขึ้นไป
 • เปิดบัญชีเงินฝากผ่านทุกช่องทางของธนาคาร ยกเว้น การเปิดบัญชีผ่าน Krungthai NEXT Application  ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้   
 • ผู้ฝากต้องสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT Application โดยตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Krungthai NEXT Application ตามที่ธนาคารกำหนด
 • จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิ.ย. และ ธ.ค.)
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เงินฝาก Krungthai NEXT Savings | ธนาคารกรุงไทย เปิดบัญชีผ่านแอป สะดวก ง่าย ปลอดภัย เปิดบัญชีออนไลน์, เปิดบัญชี, เปิดบัญชี next, เปิดบัญชีผ่านแอป, เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย, เงินฝากออนไลน์